Europese Commissie wil ICT onderwijs moderniseren

Nieuwe afbeelding

Vice-president van de Europese Commissie, Neelie Kroes, is van mening dat een tekort aan leerkrachten met voldoende ICT-kennis ervoor zorgt dat jongeren niet het juiste onderwijs krijgen en dit de economische groei in Europa tegenhoudt.

“Waarom zou de volgende Facebook, de volgende Google of de toekomstige Kickstarter niet uit Europa kunnen komen? Ik geloof dat dit mogelijk is. We hebben de middelen, de technologie en we hebben zeker het talent,” zei Kroes.

Daarom wil Europa met zijn “Opening Up Education” initiatief jongeren helpen om de digitale vaardigheden te verwerven die nodig zijn om de volgende generatie van digitale ondernemers te worden. Het initiatief zal zich voornamelijk richten op een open leeromgeving en flexibel leren aan de hand van onderwijsmiddelen die online beschikbaar zijn.

Dit werd aangekondigd op de FT-Telefonica Millennials Conferentie in Brussel. Daar zei Kroes dat onderwijs in ICT meer inhoudt dan zomaar een aantal computers in een klaslokaal plaatsen of een school voorzien van een website. Het gaat om hoe ICT het lesgeven kan veranderen, net zoals technologie zoveel andere aspecten van ons leven heeft veranderd.

“Het is een feit dat ICT een geheel nieuwe manier van leren mogelijk maakt. Informatie is niet langer opgesloten, er is een open wereld die iedereen kan ontdekken. Zulke gemakkelijk toegankelijke middelen zorgen ervoor dat men op een miljoen verschillende manieren kan leren. Leerkrachten zijn niet langer poortwachters, maar gidsen. Als we dat kunnen bewerkstelligen, dan creëren we een enorme kans,” zei Kroes.

Maar er zijn nog tal van obstakels om het niveau van onderwijs in ICT te verbeteren, benadrukte Kroes. Er zijn nog te weinig gekwalificeerde docenten, of leerkrachten beschikken niet over de juiste middelen. Er bestaat echter nog veel onzekerheid over wat men wettelijk mag gebruiken of delen. Een nog veel basaler probleem is dat in sommige landen bijna de helft van de leerlingen niet eens internet op school heeft.  Het zijn net deze obstakels die “Opening Up Education” wil aanpakken.

Met het gestaag groeiende aantal ICT jobs zullen er tegen 2020 voor maar liefst negentig procent van de jobs in de regio digitale vaardigheden vereist zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Tegelijkertijd krijgt slechts de helft van de studenten in Europa het nodige onderwijs in ICT of de middelen die ze daarvoor nodig hebben.

Kroes verwees ook naar het succes van de ‘Grote Coalitie voor Digitale Jobs’, een Europees programma dat in maart werd gelanceerd om het tekort aan IT-professionals te bestrijden.