9% meer faillissementen in bouw in eerste helft 2011

Het aantal faillissementen in België is tussen januari en eind juli 2011 op jaarbasis toegenomen met 2,1%; in de bouw bedroeg de stijging zelfs 9%. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistieken, die door kredietverzekeraar Atradius werden verwerkt in hun Market Monitor. Atradius verwacht dat deze trend de laatste maanden van het jaar zal aanhouden, door de wankele algemene conjunctuur en omdat er nog steeds geen teken is van verbetering van het aantal orders, noch van de omzet en de marges in de bouw. De subsectoren Renovatie en Civieltechnische werken zijn wel vrij stabiel, onder andere omwille van energiemaatregelen die populair blijven. Het recent ingevoerde verlaagde belastingsregime voor renovaties geeft hier ook enige ademruimte; sinds vorige zomer kunnen woningen ouder dan vijf jaar permanent gerenoveerd worden tegen een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.