ALKEN – CLB Group start medische controledienst

Sinds kort is CLB Group een afdeling rijker: Medische Controle & Advies. Deze medische controledienst gaat na of werknemers die door een ziekte of ongeval afwezig zijn op het werk, ook effectief niet in staat zijn om te werken. Naast het uitvoeren van medische controles stelt de gloednieuwe dienst ook een strategisch aanwezigheidsbeleid op voor uw bedrijf en geeft ze duidelijk medisch en juridisch advies bij het sociaal overleg. De medische controles gebeuren bij de werknemer thuis door ervaren controlegeneesheren. Door een controle aan huis krijgen de geneesheren een beter inzicht in de thuissituatie van de werknemer.