BEVEREN – Raad van State schorst ruimtelijk plan voor Glastuinbouwgebied Melsele

VM-glastuinbouw De Raad van State schorste onlangs het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Glastuinbouwgebied Melsele’ in Beveren. De deputatie kijkt nu welke aanpassingen aan het PRUP noodzakelijk zijn om aan de opmerkingen van de Raad van State tegemoet te komen. Het actiecomité tegen dit plan is tevreden met het besluit.

Het PRUP voor de glastuinbouwcluster past binnen de provinciale beleidsdoelstelling. Het clusteren van bedrijven is ook één van de strategische opties van de Vlaamse regering.