BRUGGE – Waterverbruik West-Vlaamse voedingssector daalt fors

POM Oost-Vlaanderen is gehuisvest in het Huis van de economie.
POM Oost-Vlaanderen is gevestigd in het Huis van de economie.

Het waterverbruik in de West-Vlaamse voedingssector is tussen 2006 en  2011 met meer dan een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, die de West-Vlaamse grootverbruikers (industrie en landbouw) in kaart bracht. Om het streefcijfer te halen, moet de sector dat verbruik volgens het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw met nog eens 35 procent terugdringen.

Volgens de studie ‘Grondwaterbeheer in Vlaanderen – het onzichtbare water doorgrond’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) moet de hoeveelheid vergund grondwater met 75 procent worden beperkt ten opzichte van 2000. De textielsector en de voedingssector zijn het best op weg om de doelstelling tegen 2015 te halen. In de textielsector daalde het grondwaterverbruik met bijna drie kwart, maar dat komt door een sterke productiedaling en de sluiting van bedrijven. De voedingssector bleef wel even productief en het grondwatergebruik in deze sector daalde met 40 procent, het gebruik van het oppervlaktewater zelfs met 72 procent.