De Kiem en Unique vinden mekaar via de Tijdbank

teamDe vzw De Kiem, die gespecialiseerd is in de opleiding, begeleiding en bemiddeling van personen met een arbeidshandicap werkt sinds kort samen met hr-specialist Unique. Doel van hun samenwerking is om de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Beide partijen vonden elkaar via de Tijdbank, een platform dat vrijwillige inzet vanuit organisaties -tijdgevers-, voor andere organisaties met een maatschappelijke, culturele of ecologische meerwaarde -tijdnemers- promoot en ondersteunt.

Het eerste gezamenlijke project ging van start op 1 juli met een opleiding ‘commercieel communiceren’ voor de medewerkers van De Kiem. Barbara Craenen van De Kiem: “De Kiem had nood aan een goede commerciële opleiding voor het personeel. Onze vzw ziet het als een uitdaging om de principes van commercieel denken te benutten in een sociaal geëngageerde omgeving. Dat is geen overbodige luxe in onze sector die het zeker in deze tijd moeilijk heeft in het zoeken naar een passende tewerkstelling.”