DILSEN-STOKKEM – LRM verkoopt participatie in Alro Holdings

Limburgse investeringsmaatschappij LRM verkoopt haar participatie in Alro Holdings aan het management. Zo krijgt Alro alle kansen om het huidige groeitraject verder te zetten. In 2009 daalde de omzet met meer dan 66 % tot 50 miljoen euro. Extra middelen waren nodig om het hoofd boven water te houden. Vandaag knoopt de groep terug aan met positieve cijfers. De omzet is weer gestegen tot meer dan 75 miljoen euro, wat een stijging vertegenwoordigt van 50 % op drie jaar tijd. De positieve trend is een gevolg van de continue inspanningen op vlak van kostenbeheersing, efficiëntieverbetering en omzetstijging. De volgende jaren wil Alro het groeitraject voortzetten met de nodige aandacht voor risicospreiding. Hiervoor wordt er gekeken naar nieuwe klanten, markten en sectoren.