Eén op vijf KMO’s past negatieve index niet toe

negatieve_indexDoor de dalende inflatie in 2009 werden verschillende sectoren in januari 2010 geconfronteerd met een negatieve loonindex. In principe zouden de lonen in deze sectoren de voorbije maand dus moeten zijn gedaald. Verschillende paritaire comités, zoals de bouwnijverheid, beslisten op sectoraal niveau deze loonsverlaging niet toe te passen.

Andere sectoren, zoals het grote pc 218, lieten de beslissing over aan de werkgever. Van de Vlaamse KMO’s in pc 218 blijkt dat bijna 80% de negatieve index heeft toegepast in januari. Dat blijkt uit de loonberekeningen over januari die SD Worx uitvoerde.

Grotere KMO’s waren consequenter in de toepassing van de indexverlaging dan kleinere bedrijven, onder het motto ‘index is index’. Die kleinere bedrijven waren dan weer van mening dat het lage percentage van 0,43% loonsverlaging niet opwoog tegen eventuele onrust en het in gevaar brengen van de sociale vrede. Ze zouden de index wel toegepast hebben als die pakweg 2% was geweest.