EVERE – Bertrand Andries wordt algemeen directeur van SAP BeLux

Bertrand Andries is met onmiddellijke ingang benoemd tot algemeen directeur van SAP België en Luxemburg. In die functie vervangt hij Henri van der Vaeren die de rol van algemeen directeur voor Frankrijk en de Maghreb opneemt, nadat zijn voorganger besliste om SAP te verlaten. Momenteel bekleedt Bertrand Andries zijn nieuwe functie ad interim, in afwachting van een vaste benoeming waarvoor de selectieprocedure inmiddels is opgestart en hij een sterke kandidaat is. Bertrand Andries (46) is al sinds 1997 actief bij SAP in diverse functies, van commerciële ontwikkeling over verkoop tot dienstverlening.