GENT – Hogeschool Gent investeert in duurzame energie

hogeschool-gentDe Hogeschool Gent (HoGent) nam onlangs nieuwe zonnepanelen in gebruik. Eerder kwam er ook al een zonneboilersysteem. Deze investeringen passen in het beleid voor een duurzamer energieverbruik op de campussen. Op de campus werden 375 zonnepanelen geplaatst, goed voor een oppervlakte van 1056 vierkante meter. Die leveren in 2014 een besparing op van bijna 14.000 euro. Over de komende twintig jaar wordt de besparing geschat geschat op ruim 200.000 euro.

“Een extra voordeel van deze installaties is dat we meteen ook allerlei cijfers opvolgen,” aldus Kris Willems, diensthoofd gebouwen en facilitair beheer. Zo kan de HoGent zijn energieverbruik in de toekomst nog efficiënter maken. “Ook kunnen we grote verschillen in verbruik heel snel opsporen en het comfort voor onze studenten en personeelsleden kunnen we verhogen.”