GIS Europe – “Coördinator van uw niet-strategische aankopen”

GIS Europe (voluit Global Integrated Supply) is een onafhankelijke pan-Europese inkoopdienstverlener, sinds 1997 gespecialiseerd in het structureel verbeteren van de inkoopfunctie. Dit voornamelijk voor multinationals en kmo-clusters (bijvoorbeeld industriezones). GIS richt zich met een pragmatische aanpak op het professionaliseren van de inkoopprocessen met als hoofddoel het bereiken van kostenbesparingen.

GIS’ unieke aanpak
“Wij zijn géén consultants en schrijven geen dikke rapporten maar stellen een concreet en praktisch plan op. Bovendien staan wij ook garant voor de perfecte uitvoering. Naast de broodnodige kennis en ervaring nemen we integraal uw inkoopactiviteiten over voor al uw niet-strategische artikelen en leveranciers,” aldus Marc Benmeridja, CEO van GIS Group.

Voorstudie
Op basis van de organisatiestrategie van de klant en haar kwalitatieve en financiële analyse, worden gesprekken gevoerd om onze eerste conclusies te valideren en te brainstormen met de belangrijkste spelers. “Hierna presenteren wij u onze bevindingen, aanbevelingen, potentiële besparingen en verbeteringen,” vertelt Marc Benmeridja. “Wij maken gebruik van gekende modellen zoals de BCG- of Kraljec-matrix om de portfolioanalyses praktisch in kaart te brengen.”
Grotere spelers en kmo-clusters uit vooral industriële omgevingen beschouwen GIS al vijftien jaar lang als een cruciale partner in hun aankoopbeslissingen. “Vooral voor multinationals en bedrijven waarbij het strategisch belang van inkoop duidelijk is en outsourcing geen taboe meer is, kunnen wij heel wat betekenen in het niet-strategisch aankoopbeleid, ook wel ‘C-klasse van de pareto’ genoemd, zegt CEO Marc Benmeridja. Wij kopen voor hen componenten en diensten aan die niet van strategisch belang zijn voor het eindproduct, maar wel noodzakelijk zijn om de continuïteit van de fabricage en administratie te verzekeren.”

Internationale profilering
GIS Europe werkt hiervoor onder meer nauw samen met inkoop- en logistieke organisaties in verschillende landen. Het bedrijf is sinds 2005 omgevormd tot een SE (in Latijn ‘Societas Europae’) en beschikt intussen over buitenlandse entiteiten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, Polen en Hongarije. “Door de aard van onze activiteiten was het belangrijk ons sterk internationaal te profileren. Die strategie zullen we de komende jaren naadloos doortrekken. Het is de bedoeling om nog dit jaar in China aanwezig te zijn en vanaf volgend jaar ook in Rusland en Kazachstan business te genereren.”
Het hoofdkwartier van GIS Europe blijft evenwel gevestigd in Gent, waar het centrale beheer van de financiën, de sourcing (in samenwerking met ‘voorkeurleveranciers’ en subcontractors) en de strategische aankopen gebeuren. “Dat doen we onder meer via een ERP van Dynamics met e-Sourcing platform van Synertrade, dat toelaat om het procurement en sourcingbeheer automatisch te managen. Bovendien beschikken we hier over een gesofisticeerd systeem voor datamining. Dat laatste is van cruciaal belang, zeker in tijden waar consolidatie en globalisering van diverse data consistent met elkaar moeten vergeleken worden.
“In de ICT is het vandaag vooral de informatie én communicatie dat de aandacht krijgt, eerder dan de ‘T’ van technologie. Immers, technologie is ruim voldoende beschikbaar op de markt en biedt eveneens zeer goede ROI,” zo beweert Marc Benmeridja.

Servicecenter in Uruguay
Sinds 2011 heeft GIS Europe haar administratieve taken en transacties (activiteiten met weinig toegevoegde waarde) getransfereerd naar Zuid-Amerika, Uruguay (Montevideo). Op dit ogenblik functioneert GIS South America als shared service center voor GIS Europe maar zal vanaf 2013 eveneens de Latijns-Amerikaanse markt bedienen in opdracht van haar bestaande Europese klanten. Uruguay is een uitverkoren land voor wat betreft het vinden van goedgeschoolde multilingual medewerkers. Een bijkomend competitief voordeel van deze ‘offshore’ verplaatsing is dat GIS daar gevestigd is in een ‘Service Free Trade Zone’ met speciale taksregimes voor haar diensten.

Stapelplein 70 bus 204 – 9000 Gent
T 09 265 87 97 – info@giseurope.net – www.giseurope.net