HASSELT – Conjunctuurbarometer vertoont ook hoopvolle signalen

BarometerSinds februari 2013 liet de Limburgse economie opnieuw negatieve cijfers optekenen. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg. Het komende halfjaar zal deze neerwaartse tendens zich doorzetten. Na de zomer duikt de economische activiteit zelfs onder het niveau van twaalf maanden geleden. We bevinden ons dan op een activiteitsniveau dat sterk vergelijkbaar is met september 2009 of de periode juist na het absolute dieptepunt van deze economische crisis. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, ziet evenwel ook positieve signalen: “Zoals verwacht zullen we het komende half jaar opnieuw alle zeilen moeten bijzetten om de Limburgse economie recht te houden. In moeilijke tijden is het ook belangrijk om te focussen op het positieve nieuws: de export blijft een solide steun bieden voor het conjunctuurverloop en de verwachtingen binnen de automobielsector en toerisme wijzen in de richting van een aantrekkend consumentenvertrouwen. Dit sterkt mijn geloof dat Limburg hoopvol naar de toekomst mag kijken.”

Werkloosheid
Wat betreft de werkloosheid in onze provincie, blijft het aantal systematisch hoger dan vorig jaar. Dat geldt zowel voor de mannen (14,5%) als de vrouwen (2,3%). De totale werkloosheid stagneert over de volgende zes maanden. De toename van het aantal mannen in de totale werklozenpopulatie heft immers het dalende aantal werkloze vrouwen op. De vermannelijking van de werkloosheid blijft zich dus ook de komende zes maanden doorzetten.