HASSELT – Freddy Cruyl is voorzitter van federatie van fleetmanagers

Freddy Cruyl
Freddy Cruyl.

Freddy Cruyl, fleetmanager van Concentra, is voorzitter van de onlangs opgerichte Belgische Federatie voor Fleet & Mobility Management, kortweg ‘Fleet & Mobility’. De vzw behartigt de belangen van de bij haar aangesloten bedrijven en organisaties, die samen minimaal 800.000 medewerkers/voertuigen vertegenwoordigen, op het gebied van het beheer en de exploitatie van het bedrijfswagenpark en de mobiliteit.

De laatste jaren werden vanuit de verschillende overheden van dit land diverse, vooral fiscale en sociale maatregelen genomen rond het gebruik van de bedrijfswagens en de mobiliteitsproblematiek. Stuk voor stuk maatregelen die zowel de kosten, het beheer en de rechtsonzekerheid hebben doen toenemen, voor al wie actief betrokken is bij het beheer van mobiliteit en de bedrijfsvloot.

‘Fleet & Mobility’ is opgericht vanuit de markt. “Er was een sterke behoefte om, naast de al bestaande initiatieven, een aparte en specifieke vereniging op te zetten,” zegt voorzitter Freddy Cruyl. “De kritiek, de vragen en de drang om gehoord te worden, heeft gemaakt dat de fleetowners en mobiliteitsmanagers uit de bedrijven dringend nood hadden aan een spreekbuis, een kanaal waarlangs informatie rechtstreeks kan doorstromen naar alle stakeholders: overheden, professionele organisaties, de media, enzovoort.”