HASSELT – Geert Bourgeois roept bedrijven op om mee te werken aan groener Vlaanderen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois. (Foto: Ronny Vanthienen)

Tijdens een businessmeeting van VKW Limburg in Restaurant Figaro in Hasselt, op donderdag 10 maart, riep Vlaams minister-president Geert Bourgeois de aanwezige bedrijfsleiders onder meer op om mee te werken aan de Vlaamse klimaattop, die op 14 april in Mechelen wordt georganiseerd. “We willen daarin alle actoren verzamelen: leefmilieu en landbouw, bedrijven en industrie, scholen en onderzoekers, gemeentebesturen en verenigingsleven,” zei hij. De omslag maken naar een koolstofarme Vlaamse samenleving vergt investeringen, inspanningen en gedragswijzigingen. “We willen tijdens deze klimaattop een stand van zaken schetsen, maar ook tot engagementen komen om samen het beleid tot 2020 en 2050 te bepalen. Ik doe daarom een warme oproep aan bedrijven om hieraan mee te werken. Ondernemingen krijgen nog als enige spelers subsidies voor zonnepanelen. Daar kunnen jullie dus op blijven inzetten. Ook de wagenparken moeten aandacht krijgen. Vrachtwagens kunnen bijvoorbeeld overschakelen naar aardgas. Ter vergelijking: Schotland haalt vandaag al 50% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energie, maar heeft dan ook een enorm potentieel qua wind- en getijdenenergie en waterkracht. Vlaanderen scoort op dat vlak slechts 5,5%. Daarom is zo’n klimaattop nodig.” In november 2016 volgt er een tweede Vlaamse klimaattop.

De minister-president temperde ook de verwachtingen over het inschakelen van vluchtelingen in het bedrijfsleven. “17% van de vluchtelingen is analfabeet en 80% is laag of ongeschoold. Dat is een profiel of scholingsniveau waar Vlaanderen jammer genoeg maar weinig jobs voor heeft.”