HASSELT – Gouverneur nodigt u uit op 1ste Limburg Lezing met Jonathan Holslag, op 1 oktober

bautec 2012Gouverneur Herman Reynders en de Limburgse deputatie nodigen u uit op de start van de ‘Limburg Lezingen’, op dinsdag 1 oktober om 18 uur in de aula van de UHasselt. De eerste lezing wordt gegeven door Jonathan Holslag. Limburger en docent internationale betrekkingen aan de VUB.  Hij zal spreken over ‘Europa, België en Limburg in de Aziatische eeuw’. ‘Limburg Lezingen’ zijn een nieuw initiatief, dat een concrete invulling wil geven aan een van de basisprincipes van het SALK, met name ‘Community formation’. “Door het creëren van gerichte linken tussen mensen, wordt de uitwisseling van kennis en ervaring gestimuleerd en wordt de basis gelegd voor een open innovatie,” stelt gouverneur Herman Reynders. “En nét dit laatste is een van de kritische succesfactoren in de economie van morgen. De ‘Limburg Lezingen’ willen aansluiting zoeken bij de belangrijke maatschappelijke en economische trends zoals globalisering, duurzaamheid, diversiteit en levenskwaliteit. Op regelmatige basis worden Belgische, maar evenzeer internationale topsprekers, vanuit verschillende disciplines, naar onze provincie uitgenodigd om gastspreker te zijn voor een geïnteresseerd en breed Limburgs publiek.” De gouverneur en deputatie mikken in eerste instantie op jonge, ondernemende en creatieve Limburgers, maar bij uitbreiding is al wie jong van geest is welkom.