HASSELT – Jan Nonneman leidt reorganisatie van Toerisme Limburg

De Raad van Bestuur van Toerisme Limburg vzw  stelde Jan Nonneman aan als transitiemanager. Tijdens de komende 18 maanden zal hij de reorganisatie van Toerisme Limburg vzw leiden en ook de functie van directeur ad interim opnemen. “Als we de vrijetijdseconomie verder willen uitbouwen tot een duurzame pijler van de Limburgse economie, dan moet Toerisme Limburg vzw haar werkingsmodel aanpassen naar meer samenwerking met de gemeenten en de ondernemers”, aldus Igor Philtjens, de Limburgse gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed. “Alleen zo kunnen we de grote uitdagingen in het nieuwe Strategisch Toeristisch ActiePlan Limburg (STAP) aan. Ook het SALK vraagt een sterkere samenwerking met de toeristische sector, publiek én privaat.”

Het nieuwe beleidsplan (STAP 2014-2019) dat de toeristische sector en het provinciale beleid samen opstelden, gaat uit van een nieuwe kijk op toerisme. Gedeputeerde Igor Philtjens licht toe: “Het bestrijkt de hele vrijetijdseconomie, wat meer inhoudt dan enkel toerisme. Jan Nonneman is aangetrokken om die kijk door te voeren in de hele organisatie en met de hele toeristische sector de vrijetijdseconomie in Limburg te verstevigen en verder uit te bouwen.”

“Het einddoel is: een duurzame toeristische werking opzetten die ten goede komt aan de hele toeristische sector, garanties geeft  voor de toekomst, marktgericht werkt en deel uitmaakt van de dienstverlenende overheid die het provinciebestuur wil zijn”, gaat gedeputeerde Philtjens verder. “De keuze voor reorganisatieconsultant Jan Nonneman, die een zeer brede toeristische ervaring heeft, is dan ook logisch. Hij is een persoon die mensen kan samenbrengen en een intense samenwerking tussen de publieke en privésector tot stand kan brengen.”

logo (1)JanNonneman_7293