HASSELT – Monard-D’Hulst eerste advocatenkantoor in Top 500

Erik Monard
Advocatenkantoor Monard-D’Hulst is met zijn vestiging in Hasselt opgenomen in de Top 500 van VKW Limburg. Het is de eerste maal dat een advocatenkantoor in dit vademecum van de Limburgse economie wordt opgenomen. Monard-D’Hulst Hasselt komt de Top 500 binnen op plaats 499. Voor het kantoor is de opname in dit referentieboekwerk de bevestiging dat zijn welgekozen kantooraanpak en -strategie renderen. www.monard-dhulst.be