HASSELT – Sofim Adviesplan berekent optimaal inkomen voor nu en later

Frank Vols, algemeen directeur van Sofim.

Dienstengroep Sofim pakt uit met een adviesplan voor zelfstandigen, dat een ‘vingerafdruk’ maakt van uw huidig sociaal statuut en op basis daarvan uw optimaal inkomen. Over zelfstandigen, hun sociaal statuut en de optimalisatie ervan is al veel geschreven. Zelfstandigen betalen sociale bijdragen, hebben in het beste geval aanvullende verzekeringen voor invaliditeit, overlijden en pensioen, maar stellen zich vragen over de rendabiliteit ervan. De vragen zijn legio: wat mag ik nu en later verwachten op basis van mijn huidige sociale bijdragen? Bieden mijn aanvullende verzekeringen voldoende bescherming? “Het Sofim Adviesplan wil nu een objectief antwoord geven op dergelijke vragen, gebaseerd op exacte berekeningen. Zo kunnen we de zelfstandige adviseren over hoe hij zijn sociaal statuut kan optimaliseren,” aldus Frank Vols, algemeen directeur van Sofim.