HASSELT – VKW Limburg pleit voor meer masterproeven in samenwerking met bedrijven

Hanne Croonen en Caroline Jooken met Johan Schildermans (VKW Limburg) ontvingen De Prijs van VKW Limburg voor hun eindwerk.

De Prijs van VKW Limburg bekroont ieder jaar de beste Limburgse masterproeven die een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor een Limburgs bedrijf. De nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een belangrijk aandachtspunt binnen de werking van VKW Limburg. Met deze onderscheidingen wil VKW Limburg de onderwijsinstellingen verder aanmoedigen om (nog meer) met het bedrijfsleven samen te werken.