HASSELT – Ziekteverzuim werknemers in 2013 nu al met 10 % gestegen t.o.v. 2012

???????????Dienstengroep Sofim stelt vast dat er in de eerste drie kwartalen van  2013 al 10% meer werknemers ziek zijn dan in dezelfde periode in 2012. Vier op de tien werknemers hebben zich in de eerste drie kwartalen van 2013 al ziek gemeld, terwijl dat in heel 2012 ‘slechts’ een op drie was. De jaarlijkse grieppiek werd in deze cijfers nog niet meegerekend. Deze wordt traditioneel verwacht vanaf oktober en november. Sofim zet dan ook heel erg in op preventie enerzijds en een verzuimbeleid op maat van de eigen organisatie anderzijds. Ook de actualiteit speelt een belangrijke rol en plaatst deze thematiek hoger op de agenda van ondernemers: “Werkgevers moeten zich realiseren dat de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden heel wat fundamentele veranderingen met zich mee zal brengen. Preventie is dan ook dé sleutel,” zegt senior consultant Patrik Robben van Sofim.

Preventie werkt
Een aantal preventieve maatregelen zal het ziekteverzuim zeker en vast beperken. “Denk maar aan een griepprik, en een verhoogde aandacht voor ‘simpele’ dingen zoals handhygiëne”, gaat Patrik verder. “Dit korte ziekteverzuim kan je heel snel aanpakken met de juiste, eenvoudige maatregelen.”