HASSELT/GENK – Clavis, Euro-Serre en Studio Pieter Stockmans slepen Unizo Export Award 2013 in de wacht

award_u0Clavis, Euro-Serre en Studio Pieter Stockmans hebben elk een UNIZO Export Award 2013 in de wacht gesleept. Clavis uit Hasselt ging aan de haal met de World Wide Export Award, Euro-Serre uit Genk met de Export Award Europa en het Genkse Studio Pieter Stockmans kwam als beste uit de bus in de categorie Beloftevolle Startende Exporteur. De winnaars mogen hun award officieel in ontvangst nemen op vrijdag 22 november tijdens het jaarlijkse Feest van de Ondernemer van Unizo-Limburg.

Initiatiefnemers UNIZO-Limburg en gedeputeerde voor Economie Marc Vandeput belonen met deze awards Limburgse kmo’s die het afgelopen jaar bijzondere exportprestaties hebben geleverd. De awards moeten andere kmo-ondernemers inspireren om meer internationaal te denken en te werken. Exporterende bedrijven zijn immers performanter, betalen hogere lonen en groeien sneller dan nationaal actieve bedrijven.

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “In deze moeilijke economische omstandigheden is de export meer dan ooit de motor van de economie. Internationaal ondernemen is een onomkeerbare voorwaarde voor bedrijven die in de geglobaliseerde economische markt willen standhouden en groeien. Voor vele ondernemingen blijft internationaal ondernemen echter een braakliggend terrein waardoor vele opportuniteiten op omzetverhoging en jobcreatie verloren gaan. Dit wordt bevestigd in het expertenrapport van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat. De verre export maakt vandaag slechts 3% van de omzet in Limburg uit en het aandeel van de export in de gerealiseerde omzet van de grote bedrijven vertoont bovendien een dalende lijn. Ook vele Limburgse kmo’s ervaren nog heel wat drempels om de stap naar internationaal ondernemen te zetten en nieuwe exportmarkten aan te boren. In het SALK-uitvoeringsplan wordt daarom aandacht besteed aan de exportstimulering. Hierbij ligt de focus niet enkel op export naar de omliggende landen maar ook op de verre export naar de zogenaamde groeilanden. Ook voor kmo’s liggen hier opportuniteiten.”