iMinds – De drijvende kracht achter ICT-innovatie

iMinds is een Vlaamse onderzoeksinstelling die de ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten en -toepassingen stimuleert, in samenwerking met overheden, industriële en social profit partners. iMinds kiest bewust voor maatschappelijk relevante thema’s als cultuur & media, gezonde samenleving, groene ICT, duurzame mobiliteit en sociale & veilige ICT.

Daarbij komen zowel universiteiten en kennisinstellingen als kmo’s, grote nationale en multinationale ondernemingen aan bod. iMinds heeft een interdisciplinaire en vraaggedreven aanpak van innovatie ontwikkeld die tot een groot aantal succesvolle ICT-projecten geleid heeft. De onderzoeksteams van iMinds combineren dan ook technische expertise met juridische vaardigheden en knowhow van business modeling, ontwerpaspecten en usability.

In lijn met gebruikersnoden én technisch robuust
Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde ICT-oplossingen aansluiten bij de werkelijke noden en vlot ingang vinden, is het belangrijk vanaf een vroeg stadium gebruikers bij het proces te betrekken. iMinds centraliseert en ondersteunt daarom een groot aantal proeftuinen of ‘Living Labs’ in Vlaanderen en daarbuiten.

Het technologiecentrum van iMinds biedt testomgevingen aan, evenals hardware, softwaretools en de nodige knowhow om ICT-innovaties te ontwikkelen. Daar kunnen we de prestaties, functionaliteit, aanpasbaarheid en kwaliteit van de dienst testen.

Van idee tot marktproduct
Ten slotte leren de iMinds onderzoekers (zowel academici als medewerkers van de onderzoekspartners) en andere beginnende ICT-ondernemers via praktijkgerichte training en coaching hoe ze hun innovaties naar de markt kunnen brengen. Hoewel er in elke omgeving natuurtalenten bestaan, wordt immers niet iedereen geboren als ondernemer.

MIX – het Media Innovatie Centrum
Met het MIX, een expertisecentrum rond media-innovatie dat de ontwikkelingen in dit domein wereldwijd op de voet volgt, wil iMinds inspelen op het snel veranderende medialandschap en de internationale concurrentie. Als centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse mediasector focust het op pre-competitieve innovatieprojecten met groot valorisatiepotentieel.

iMinds vzw | www.iMinds.be
Karen Boers | karen.boers@iminds.be | +32 9 331 48 03