Jan Bosschem EFCA president

Op de algemene vergadering van de Europese engineeringfederatie (EFCA) is Jan Bosschem, gedelegeerd bestuurder Grontmij Vlaanderen, benoemd tot president. Zijn ambtstermijn loopt drie jaar. Bosschem was al lid van de raad van bestuur en heeft zijn toekomstplan klaar. Hij legt de nadruk op verbetering van de marktomstandigheden voor engineering in Europa, verhoging van de ‘value for money’ en versterking van de onderlinge samenwerking tussen EFCA en de internationale federatie FIDIC. De EFCA is de enige Europese federatie die de engineering industrie en aanverwante diensten vertegenwoordigt. De engineering sector telt een miljoen ervaren medewerkers die in een groot aantal domeinen actief zijn.