Jan Van Esbroeck: Topsporthal moet vanaf maart 2007 leemte opvullen

Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke waren nog studenten toen ze het Antwerpse Sportpaleis op 19 oktober 1985 een eerste keer lieten vollopen voor de première van de ‘Night of the Proms’. Hun concept van klassiek gemengd met pop lokte meteen 13.500 muziekliefhebbers, die zo enthousiast reageerden dat de twee ‘Jannen’ niet anders konden dan het jaar daarop een nieuwe (reeks van de) ‘Night of the Proms’ te organiseren. Later zouden de ‘Night of the Proms’-concerten ook Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken veroveren. Al is het succes nog  altijd het grootst waar het ooit begon: in het Sportpaleis. Sinds de twee ‘Jannen’ tien jaar geleden het beheer van het Sportpaleis in handen kregen, vinden ook almaar meer organisatoren terug de weg naar de metropool.

Jan Van Esbroeck kijkt uit naar opening ‘baby-Sportpaleis’

“Dat ik hier zit, is allemaal de schuld van de universiteit en de studentenbeweging”, opent Jan Van Esbroeck. “Ik was in mijn studententijd praeses van Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de UFSIA, die geacht werd de culturele belangen van de studenten te behartigen. In dat verband ontstond het idee om een klassiek concert voor studenten te organiseren. We hebben vervolgens een heleboel mensen bijeengebracht, die zijn beginnen meedenken over dat idee en onze verdienste was dan om daar de goeie dingen uit te pikken. Met het concept ‘Night of the Proms’ als resultaat.”

Antwerpen Manager: Ondertussen was het academiejaar voorbij.
Jan Van Esbroeck: “Inderdaad. Bovendien hield ons project een dusdanig groot economisch risico in dat het onmogelijk binnen een studentenvereniging kon worden gerealiseerd. Om die reden hebben mijn collega Jan Vereecke en ikzelf mensen gezocht die een vennootschap wilden oprichten, want zelf waren we daarvoor nog te jong. Ik schreef intussen ook mijn thesis over de ‘Night of the Proms’, zodat we niet alleen ons buikgevoel lieten spreken, maar ook voor een wetenschappelijke benadering kozen.”

Antwerpen Manager: Het succes bleef niet uit.
Jan Van Esbroeck: “De eerste ‘Night of the Proms’ in het Sportpaleis sloeg zeker aan en het evenement is in de loop der jaren kunnen groeien. Ons geluk was ook dat Jan Vereecke en ik nog jong waren en alleen de menselijke basisbehoeften hadden. Op dat ogenblik hadden Jan noch ik al kinderen, of hadden een huis af te betalen.”

Faillissement in april ‘96

Antwerpen Manager: De ‘Night of the Proms’ werd in een mum van tijd een vaste waarde op de kalender van het Sportpaleis, maar ondertussen haakten meer en meer andere organisatoren af uit onvrede met het beleid van de toenmalige eigenaars. Het faillissement van de nv Sportpaleis in april ‘96 was onafwendbaar.
Jan Van Esbroeck: “De doodstrijd van de vorige beheerder heeft een aantal jaren geduurd. Wij hebben een en ander als bevoorrechte partner van op de zijlijn kunnen volgen. Toen merkten we al dat er hier geen verstandig beleid werd gevoerd, maar de complete chaos die er heerste, is ons pas na het faillissement duidelijk geworden.”

“De provincie werd eigenaar van het gebouw en wij kochten het vruchtgebruik.”

Antwerpen Manager: Waarom wilden jullie het Sportpaleis overnemen?
Jan Van Esbroeck: “De curatoren vroegen ons als beste klant van het Sportpaleis om alvast de activiteiten voort te zetten en ondertussen de nodige vergunningen in orde te brengen. Wat ons ook is gelukt. Na een jaar is de faling verkocht, waarbij er een onderscheid werd gemaakt tussen de naakte eigendom en het vruchtgebruik. De provincie werd eigenaar van het gebouw en wij kochten het vruchtgebruik.”

Antwerpen Manager: Het Sportpaleis heeft de voorbije jaren een grondige facelift gekregen. Hoeveel hebben jullie intussen al geïnvesteerd?
Jan Van Esbroeck: “Dat zal zo’n 15 miljoen euro zijn. Een deel van dat bedrag is naar de inrichting van de zaal gegaan. Een ander deel was bestemd voor de nieuwe voorbouw, die in 1999 werd gerealiseerd. Het derde deel investeerden we in de bouw van het Hospitalitycenter, dat tegenwoordig als VIP-ruimte fungeert.”

Antwerp Giants

Antwerpen Manager: Ondertussen is ook begonnen met de bouw van een topsporthal naast het Sportpaleis, een ‘baby-Sportpaleis’.
Jan Van Esbroeck kijkt uit naar opening ‘baby-Sportpaleis’Jan Van Esbroeck: “Op zeker ogenblik hebben we sympathie gekregen voor het idee om een kleinere zaal te bouwen, waar we twee werelden kunnen verenigen. Enerzijds is er de belangstelling van de lokale overheid om topsport in Antwerpen te stimuleren, maar ontbreekt voorlopig de infrastructuur om bijvoorbeeld het Europees kampioenschap judo naar hier te halen. Tezelfdertijd verdient een basketbalclub zoals de Antwerp Giants een moderne zaal. Anderzijds mist Antwerpen een ‘middle-sized’ concertzaal, waar artiesten kunnen optreden voor wie de Koningin Elisabethzaal te klein en het Sportpaleis dan weer te groot is. Ik denk aan Neil Young, die nog niet zo lang geleden in de Elisabethzaal stond, maar ook heel wat Belgisch talent zou de topsporthal als opstap kunnen gebruiken. Die twee gedachten hebben tot een publiek-private samenwerking geleid, die hopelijk in maart volgend jaar in de opening van het ‘baby-Sportpaleis’ moet resulteren.”

Antwerpen Manager: De ingebruikname van de topsporthal zal de parkeerproblemen in de buurt alleen maar vergroten.
Jan Van Esbroeck: “De bouwvergunning voor de topsporthal voorziet een aantal maatregelen om alle bezoekers van deze site op een degelijke manier op te vangen. Zo wordt om te beginnen het parkeeraanbod uitgebreid. Binnenkort zullen we over 4.000 parkeerplaatsen beschikken. Daarnaast kan iedereen met een ticket voor een evenement in het Sportpaleis vanaf 30 augustus gratis met het openbaar vervoer komen. Bedoeling is dat binnen afzienbare tijd minstens 30% van de bezoekers het openbaar vervoer neemt en er voor de anderen voldoende parkeerplaatsen zijn. Zo niet zal het maximum aantal toegelaten bezoekers worden beperkt.”

Antwerpen Manager: Het stadsbestuur besliste al eerder om de woonwijk tegenover het Sportpaleis om te toveren in een blauwe zone, waar automobilisten maximum een uur kunnen parkeren.
Jan Van Esbroeck: “Dat is op zich een goede maatregel. Mijn enige bedenking betreft het moment waarop deze maatregel werd ingevoerd. Als de initiatieven die ik daarnet opnoemde concreet worden, zal niemand meer in de straten aan de overkant moeten parkeren. Dan kan je tegen de mensen zeggen: niet daar, maar hier kan u uw wagen achterlaten. Zolang het alternatief er echter nog niet is, is de invoering van een blauwe zone een beetje voorbarig.”

Grof geldgewin

Antwerpen Manager: De politie zou intussen al meer dan 20.000 parkeerretributies hebben uitgeschreven voor automobilisten die hun wagen in de blauwe parkeerzone aan de overkant achterlieten en pas uren later terugkeerden.
Jan Van Esbroeck: “Ik betreur dat. Het gaat hier over grof geldgewin. Het zou fijn zijn moest de stad beslissen om het geld dat ze op die manier heeft verdiend, te investeren in begeleidende mobiliteitsinitiatieven. Dynamische verkeersbegeleiding met lichtkranten en andere borden is cruciaal in een parkeerbeleid. Alleen kunnen wij geen lichtborden over de autostrade hangen. Dat moet de overheid doen. Als het geïnde geld daaraan zou kunnen worden besteed, zou dat een pleister op de wonde zijn.”

L.B.