LANAKEN – Technisch Instituut Sparrendal en GOBO slaan de handen in mekaar

default2_r2_c2Het technisch Instituut Sparrendal in Lanaken start vanaf dit schooljaar met de nieuwe opleiding Logistiek, een nieuwe specialisatierichting aan het bijzonder secundair onderwijs, en dit in nauwe samenwerking met de logistieke sector. “De grote troef van dit zevende specialisatiejaar is de sterke praktijk- en teamgerichtheid van de opleiding,” aldus Ann Dedroog, stagebegeleiding TI Sparrendal. Zo gaan de leerlingen elke week ‘werkplekleren’ in een logistiek peterschapsbedrijf zoals GOBO.

“Anderhalf jaar geleden werd ik door TI Sparrendal gecontacteerd en bracht men mij van de mogelijke nieuwe afdeling op de hoogte,” aldus Jurgen Gobyn, zaakvoerder van GOBO. “Uiteraard wilde wij onze medewerking verlenen. TI Sparrendal is een zeer gerenommeerde technische school, waar wij al jaren mee samen werken. Dat er nu in onze eigen gemeente ook nog een afdeling logistiek bijkomt, kunnen we dan ook alleen maar toejuichen. Buiten het aanbieden van stageplaatsen heb ik de school proberen te helpen om andere bedrijven aan te sporen om te fungeren als peterschapsbedrijf. En uiteraard blijven we de school op diverse vlakken ondersteunen om zoveel mogelijk praktijkgericht te kunnen onderwijzen.“

Gobo Transport & Logistics is naast een transportfirma ook een logistieke dienstverlener die in Lanaken 35.000 m² logistieke centra heeft. In deze centra kunnen de studenten alles in praktijk leren wat met internationale logistiek te maken heeft.