RIEMST – Uitbreiding bedrijventerrein Op ’t Reeck gestart

De uitbreiding van het bedrijventerrein Op ’t Reeck in Riemst centrum omvat een bijkomende zone van vijf hectare. Daarop zullen zich zo’n 20 ambachtelijke ondernemingen vestigen die nu al her en der in Riemst verspreid liggen. De grootte van de kavels varieert van 286 m² tot 1155 m². Voor de ontwikkeling en de realisatie doet Riemst een beroep op privépartner R-Park. “We geven voorrang aan zonevreemde bedrijven uit Riemst,” zegt burgemeester Mark Vos. “De ondernemers zelf zijn vragende partij voor deze herlokalisering. Ze willen groeien, maar dat gaat niet omdat een aantal van deze bedrijven nu in agrarisch gebied ligt.”