TMVW – Partners profiteren mee van interne kennis

TMVW startte in 1923 als louter drinkwaterbedrijf maar daar is de afgelopen eeuw heel wat verandering in gekomen. “Vooral de laatste tien jaar is het heel hard gegaan,” vertelt algemeen directeur Ludy Modderie.

“Zo verzamelen en transporteren we nu ook afvalwater zodat Aquafin het kan zuiveren. Daarna zijn we ook allerhande gemeentelijke en stedelijke sportaccommodatie gaan bouwen en beheren. En heel recent voegden we nog twee diensten aan ons gamma toe, met name aanvullende diensten en wegenisbeheer. Deze laatste vormt een sluitstuk tot de domeindiensten waarin we sinds begin dit jaar alle nutsvoorzieningen waarmee lokale overheden zich geconfronteerd zien, zoveel mogelijk proberen te bundelen. Zo is de vernieuwing van de weginfrastructuur perfect te koppelen aan een nieuwe riolering of waterleiding. En tot slot bieden we al onze ondersteunende kennis, bijvoorbeeld inzake financiering of techniek, via aanvullende diensten aan onze klanten aan.”

Induss voor de industrie
De voornaamste klanten van TMVW zijn steden, gemeenten en OCMW’s. “Maar daar blijft het niet bij,” verzekert Ludy Modderie. “Ook de industriële sector is bij ons kind aan huis. Via water-link hebben we sinds enkele jaren een structurele samenwerking met de Antwerpse Waterwerken (AWW). Met hen richtten we Induss op, een onderneming die perfect in staat is om de vereisten inzake industriewatermanagement af te stemmen op de concrete noden. Proceswater, koelwater, stoom, grondwater, … geen enkele techniek is Induss vreemd. Dergelijke activiteiten boden we vroeger ook onder de noemer TMVW aan, maar momenteel verlopen die gebundeld met AWW via Induss.”

Nog meer aanvullende diensten
Diversiteit is het ordewoord binnen TMVW, dat actief is in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Henegouwen. Vooruitblikkend geeft Ludy Modderie weer waar hij met TMVW heen wil. “In de eerste plaats ben ik er een grote voorstander van dat bij een bundeling van nutswerken één partij als coördinator optreedt. Enkel zo zal iedereen in synergie met elkaar kunnen werken en vermijden we dat straten om de haverklap worden opgebroken. Daarnaast willen we onze activiteiten nog verder verbreden zodat we onze vennoten nog meer aanvullende diensten zullen kunnen aanbieden. In laatste instantie willen we de investerings- en financieringscapaciteit van steden en gemeenten consolideren voor het komende decennium.”

Stropstraat 1 – 9000 Gent – T 09 240 02 01
info@water-link.be – www.water-link.be