Touring noteert sterke stijging technische interventies tijdens vakantie

mmm200909_touringDe reisbijstand van Touring registreerde de voorbije zomervakantie 15% meer oproepen voor technische interventies dan vorig jaar. Het aantal medische tussenkomsten bleef min of meer stabiel. Nog opvallend: er werden 850 vakantiegangers gerepatrieerd tegenover 810 vorig jaar, of een stijging met 5%. Er werden ook 11% meer voertuigen teruggebracht. Het aantal auto-ongevallen steeg dan weer met 8%. In totaal werden er 41.000 oproepen behandeld door de alarmcentrale. De toename van het aantal autovakanties in 2009 kan deze cijfers volgens Touring verklaren.