VDAB ontving 262.280 vacatures in 2010

Bij de VDAB werden in heel 2010 262.280 vacatures aangemeld. Dat waren er 20,5% meer dan over heel 2009. Eind december was de arbeidsbemiddelaar nog op zoek naar 41.676 mensen, 9.566 meer dan twaalf maanden eerder.

Voor een goed begrip: bij de vacatures worden de werkaanbiedingen via interimkantoren niet meegeteld. Op die manier worden dubbeltellingen uitgesloten.

Sinds maart 2010 ontvangt de VDAB maand na maand meer vacatures dan het jaar voordien. In december waren dat er 19.518, of een stijging met 26,4% tegenover twaalf maanden eerder.

Over heel 2010 werden 262.280 vacatures geregistreerd, een vijfde meer dan in 2009 (+ 20,5%).

Vacatures voor kortgeschoolden of waarbij de werkgever geen studievereisten vermeldt, zitten relatief het sterkst in de lift (+ 27,8%). Ook de vraag naar hooggeschoolden (bachelors of masters) neemt duidelijk toe (+ 19,3%). Voor middengeschoolden (hoger secundair onderwijs) blijft het werkaanbod vrij stabiel (+ 4%).

Bron www.vandaag.be