Verbeter uw liquiditeit door verborgen cashreserves in werkkapitaal vrij te maken

mmm200908_cashHet vrijmaken van verborgen cashreserves in werkkapitaal biedt vandaag het grootste potentieel om de liquiditeit van bedrijven te verbeteren. Dat blijkt uit de studie ‘Working capital – Cash for recovery’ van Roland Berger Strategy Consultants, waarbij de interne financieringsbronnen van 216 Europese bedrijven onder de loep werden genomen. In de huidige economische situatie lopen bedrijven een groter risico op insolvabiliteit. Ze hebben meer cash nodig, maar geldschieters zijn minder gul en de financieringskosten liggen hoger. Volgens de experts van Roland Berger beschikken de onderzochte bedrijven over een totaal cashpotentieel van 353 miljard euro. Vooral in bedrijven die nutsdiensten en technologieproducten leveren, blijkt het potentieel aanzienlijk. Interne financiering op basis van geoptimaliseerd werkkapitaal is veel effectiever dan externe financiering, zo stellen de deskundigen. Zelfs kleine verbeteringen aan te innen rekeningen, inventarissen en te betalen rekeningen, kunnen de behoefte aan externe financieringen aanzienlijk drukken.