HASSELT – Voka: “Technisch onderwijs verdient meer waardering”

De deelnemers van de ontbijtsessie Kamertemperatuur.
De deelnemers van de ontbijtsessie Kamertemperatuur.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit voor een grotere waardering van het technisch onderwijs. Deze onderwijsrichtingen worden in de maatschappij immers te weinig gewaardeerd en krijgen te weinig aanzien, ondanks de grote nood aan technische profielen. Ook de Limburgse economie heeft nood aan kwalitatief opgeleide technische mensen. Tijdens ‘Kamertemperatuur’, een reeks ontbijtvergaderingen die georganiseerd worden door Voka – Kamer van Koophandel Limburg, traden een aantal prominenten uit de onderwijssector en ondernemers in debat met de Limburgse parlementairen.

Ook ondernemers Grete Remen (Damhert) en Ghislain Vanherle (P&V Elektrotechniek) gaven hun visie op de problematiek. Ze pleitten voor een verkorting van de leertijd: een meer gefocuste opleiding, waardoor ruimte en tijd gecreëerd worden om de leerlingen de kans te geven meer en sneller praktijkervaring op te doen. Aansluitend hierbij werd ook gepleit voor een herwaardering van het statuut van leercontracten en een nauwere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.