Acco Accountants – Meerpolige klantensupport

Acco Accountants werd door Cyriel Cornelis in 1982 opgericht. Het kantoor geniet een IAB-erkenning (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten) en heeft als kernactiviteiten boekhouding en accountancy in de brede zin van de betekenis. Daarnaast levert Acco ook commerciële audits en ‘due diligence’, controles van de boekhouding in het kader van een bedrijfsovername.

Vlnr: Yannick Deprey, Geert Famaey, Koen Verheylezoon, Cyriel Cornelis en Fleur Blanchaer.

De klantenportefeuille van Acco Accountants is zeer gevarieerd samengesteld, met bedrijven actief in industrie, transport en retail. De hoofdmoot van de klanten laat zich catalogeren als dienstverlenend. Momenteel behartigt Acco Accountants een 350-tal dossiers met 12 medewerkers. Sven Cornelis: “Voor ons is boekhouding veel meer dan het inboeken van facturen. De zorg voor kwaliteit primeert altijd. Wij maken er een erezaak van om alles perfect in orde te hebben voor onze klanten.” Consultancy op het vlak van IT-implementatie, het optimaliseren van kosten en stroomlijnen van administratieve processen zijn andere facetten van de geboden klantensupport.

Tastbare meerwaarde

Om de klanten de beste begeleiding te kunnen bieden, is onafgebroken bijscholing onontbeerlijk voor de accountant. Gemiddeld worden hier jaarlijks minstens 40 uren aan besteed.

Acco Accountants hecht veel waarde aan een lange termijn relatie met de klant. Sven Cornelis: “We stellen meedenken met de klant voorop in onze visie op accountancy, maar dat vereist wel dat je langere tijd moet kunnen samenwerken om een optimale verstandhouding te laten uitgroeien en de nodige informatie te verzamelen om de verwachte service te kunnen bieden en samen vooruitgang te boeken.”

Boekhouding wordt door heel wat bedrijven nog te vaak als een ‘noodzakelijk kwaad’ ervaren om wettelijk in orde te zijn. Daar zet Acco Accountants zich resoluut tegen af. “De toegevoegde waarde van een accountant moet tastbaar zijn voor de klant, maar dat laat zich niet meteen op een vingerknip realiseren,” benadrukt Sven Cornelis. “Controles worden altijd als lastig ervaren, maar dan moet het gewoon goed zijn en bewijst een goede samenwerking tussen klant en accountant zich vanzelf.”

Groeiambitie

Acco Accountants heeft de ambitie om verder te blijven groeien en wel door het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en eventuele fusies.

“Wij voeren op dit moment verschillende gesprekken,” licht Sven Cornelis toe. “Hierbij streven we zowel naar een regionale verruiming als een versterking van het dienstenaanbod. Op termijn streven we naar het sluiten van de driehoek Antwerpen – Gent – Brussel, maar zullen erover waken dat onze klanten geen nummer worden binnen een te grote organisatie.”

Acco Accountants is tevens lid van de ‘Genève Group International’, het wereldwijd zesde grootste netwerk van accountancykantoren. “In een wereld die steeds kleiner wordt door het vervagen van de grenzen, is het belangrijk onze klanten met internationale ambities een passende service te kunnen verlenen,” argumenteert Sven Cornelis. “Bovendien hebben we ons niet ingekocht in de organisatie maar werden er door aangezocht als bevoorrecht Belgisch partner.”

Prins Boudewijnlaan 177-179, 2610 Wilrijk, Tel.: 03-448 00 55
Fax: 03-448 28 08, info@accoaccountants.be, www.accoaccountants.be