ANTWERPEN – Dirk Cassiers is managing director van reclamebureau Dallas

Dirk Cassiers

Het nieuwe reclamebureau, dat ontstaat uit de fusie tussen MIA en Openhere, krijgt de naam Dallas. Managing Partner wordt Dirk Cassiers, de vroegere managing partner van MIA. Hij krijgt voor de dagelijkse leiding bijstand van creative partner Stijn Gansemans. De propositie van het nieuwe communicatiebureau luidt: ‘we write Brandsoaps’. Brandsoap verwijst daarbij naar de relatie tussen merken en mensen, 365 dagen lang, de klok rond. Dallas bestaat na de fusie uit een team van 35 medewerkers.