ANTWERPEN – Provincie Antwerpen start BIODIVA-project voor natuurontwikkeling bedrijventerreinen

Gedeputeerde Rik Röttger op bedrijventerrein Noeveren 56, Boom – © Provincie Antwerpen – Koen Fasseur
Gedeputeerde Rik Röttger op bedrijventerrein Noeveren 56, Boom – © Provincie Antwerpen – Koen Fasseur

Onlangs lanceerde de provincie Antwerpen in de Rupelstreek het BIODIVA-project om bedrijventerreinen natuurvriendelijker te maken. Gedeputeerde Rik Röttger ziet hier nog veel kansen om de lokale biodiversiteit te stimuleren. En dat kan al met kleine maatregelen, zoals broedkasten voor vogels en het behoud van waardevolle bomenrijen. Zulke ingrepen zijn volgens de provincie vaak een kleine moeite, maar ze kunnen wél een wereld van verschil maken.

Paul Cornelis, deelnemend bedrijfsleider, wijst op de voordelen voor bedrijf, omgeving en natuur. “Door het onderhoudsvriendelijk en meer natuurlijk aanleggen van het bedrijventerrein verminderen de kosten voor beheer en onderhoud. Meer toegankelijke groene zones betekenen ook een aangenamere omgeving voor werkgever en werknemer, énvoor de lokale bevolking.”