Beïnvloedt de crisis de transactiewaarde van kmo’s?

Bram Verstraeten van onafhankelijk advieskantoor Winx Dealmakers begeleidt kmo-eigenaars die hun bedrijf willen verkopen in alle stadia van het verkoopsproces. Hij geeft een genuanceerd antwoord.

Bram Verstraeten.

M.M.: Is de overdracht van een kmo conjunctuurgevoelig?
Bram Verstraeten: “Eigenlijk is de conjunctuurgevoeligheid van een kmo-overdracht in het algemeen zwak. Vooral micro-economische factoren spelen een rol omdat de beslissing tot verkoop genomen wordt binnen een familiale context.
Voor een duidelijker beeld moet je evenwel kijken naar de redenen die aan de basis liggen van een verkoop. We onderscheiden er drie.
Ten eerste: de leeftijd of gezondheidsproblemen van de eigenaar. Ten tweede: een verschil in visie tussen aandelenhouders of binnen de familie. In deze gevallen is de overname eigenlijk niet conjunctuurgevoelig.
Anders wordt het in het derde geval, namelijk als de beslissing genomen wordt om economische redenen. Meestal gaat het dan om groei en de noodzaak aan schaalvergroting. Sommige potentiële kopers van deze bedrijven zijn wel conjunctuurgevoelig.”

M.M.: Hoe beïnvloedt de conjunctuur dan de verkoopprijs?
”Fundamenteel voor de prijssetting, is de winst die een bedrijf maakt of verwacht te maken. Economische onzekerheid kan daar een negatieve invloed op hebben. Bijgevolg is conjunctuur bepalend in de mate dat zij de winst zou aantasten.
Wat ook meespeelt, is de financierbaarheid van een overname. Banken verstrekken minder vlot krediet in tijden van crisis. Voor de potentiële kopers betekent dit concreet dat zij minder dan anders een beroep kunnen doen op externe financiering. En dat kan zowel een effect hebben op het aantal kopers als op de prijs die zij kunnen bieden.
Maar in de praktijk blijkt dat er voldoende overnemers wel degelijk bereid zijn de juiste prijs te betalen voor een bedrijf dat aan hun criteria beantwoordt.”