Beloning voor 25 jaar werken aan werk

Werkwijzer vzw wint Plus Prijs 2007

De vzw Werkwijzer uit Eeklo heeft de Plus Prijs, een prijs voor werkgevers die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van tewerkstelling, gewonnen. Het is al de negende keer dat Plus Uitzendkrachten deze prijs uitreikt. Editie 2007 richtte zich op initiatieven die jeugdwerkloosheid bestrijden.

V.l.n.r. Ingrid Verduyn van Plus Uitzendkrachten, Philippe Desmet van winnaar Werkwijzer en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke.De Werkwijzer – voorheen Doppersatelier – startte in 1982 onder impuls van econoom Philippe Desmet. “Ik was zelf het slachtoffer van de economische crisis van 1979,” herinnert Philippe Desmet, afgevaardigd bestuurder van de Werkwijzer, zich. “Met een aantal werkzoekende vrijwilligers en met de steun van het stadsbestuur van Eeklo hebben we toen de vzw opgericht om tewerkstellingsprojecten op te zetten.” Intussen is de Werkwijzer uitgegroeid tot een zelfstandig adviesorgaan voor tewerkstelling in de regio. “In feite vertolken we een ‘aanjagersrol’ voor alle instanties die zich met werkloosheid bezig houden en proberen we op basis van de werkloosheidscijfers en vanuit de specifieke problemen van de werklozen acties op te zetten.”

Sterke ondernemingszin

De jury van de Plus Prijs prees de winnaar om ‘haar sterke ondernemingszin, de doelgerichte en frisse communicatie, de diverse activiteiten voor verschillende groepen en de eigen dynamiek die van deze vzw uitgaat’. Een goed voorbeeld daarvan is het Pick-Up project dat de toetreding van jongeren uit kansengroepen tot de arbeidsmarkt wil  ergemakkelijken. “Dit ESF-project kwam tot stand binnen het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomite (RESOC),” licht Philippe Desmet toe. “Met een modern logo en dito aanpak slagen we erin om die jongeren beter te bereiken. We willen de drempels verlagen. Zo zijn we zelf in de cafés, jeugdhuizen en sportplaatsen naar de jongeren toegegaan.”

Kunstwerk en 5.000 euro

De vzw die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, krijgt als prijs een uniek kunstwerk van de Vlaamse beeldhouwer Beni Debacker en een cheque van 5.000 euro. Voor de winnaar zijn ook een creativiteitsopleiding, een volledige kantoorinrichting en opleidingcheques ter waarde van 500 euro weggelegd. “Het is een hart onder de riem voor onze organisatie en onze medewerkers,” reageert Philippe Desmet. “We blijven ons verder inzetten om de tewerkstellingsgraad te verhogen. Samen met alle partners in onze regio, maar ook in Vlaanderen, kan er nog genoeg werk gemaakt worden van werk.”

JA.AP en TIVO

In aanwezigheid van Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke vielen er met de vzw JA.AP en de vzw TIVO nog twee andere laureaten in de prijzen. De vzw JA.AP of Jongeren Actie Antwerpen Proper uit Berchem viel in de prijzen dankzij haar jongerenploeg die ingezet wordt om zwerfvuil op straten, wegen en pleintjes te verwijderen. De vzw ontvangt 2.000 euro en opleidingcheques ter waarde van 500 euro. De vzw TIVO, voluit Tewerkstellingsinitiatieven van het Vrij Onderwijs, werd op haar beurt gelauwerd om haar inzet inzake de opleiding en tewerkstelling van volwassenen en jongvolwassenen, zonder de samenwerking met de privé-sector te schuwen. Het in 1996 opgerichte TIVO heeft heel wat knowhow op het vlak van trajectbegeleiding en het uitbouwen van brugprojecten
voor deeltijdse jongeren. Net als de vzw JA.AP is TIVO nauw betrokken in het uitbouwen en uitwerken van het zogeheten Antwerk!Plan. De jury, voorgezeten door Patricia Van Cutsem, senior partner bij E-SO nv, kende TIVO als tweede laureaat 1.500 euro en opleidingcheques ter waarde van 500 euro toe.