BERCHEM – VITO en IL&FS gaan industriewater India zuiveren

p_fysico_chemische_waterbehandeling_02

Tijdens de economische missie in India, in november, ondertekenden ‘Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS) – Water’ en VITO een intentieverklaring voor samenwerking rond waterzuivering via contractonderzoek. De overeenkomst handelt specifiek over waterrecyclage via membraantechnologie en de recuperatie van zouten en specifieke moleculen (grondstoffen in het productieproces). Beide bedrijven hebben de rollen goed verdeeld. VITO gaat de haalbaarheidstests uitvoeren die toelaten om de juiste technologie te selecteren en hierbij de keuze van innovatieve bedrijven uit Vlaanderen te ondersteunen. IL&FS investeert in infrastructuur, van het ontwerp, de constructie tot het operationeel houden van de installaties.