Bij BAN Vlaanderen vonden wij twee Business Angels die in ons geloven

BAN Vlaanderen, het Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen, heeft als doel startende en groeiende bedrijven, die op zoek zijn naar risicokapitaal, in contact te brengen met potentiële privéinvesteerders. In dit artikel leggen Dirk Esselens en Dirk Bogaert, stichters en bestuurders van het ingenieursbedrijf A-Engineering in Sint-Niklaas, uit wat hun bedrijf doet, waarom ze op zoek gingen naar risicokapitaal en hoe de samenwerking met hun twee Business Angels in elkaar zit.

Dirk Esselens en Dirk Bogaert, stichters en bestuurders, van ingenieursbedrijf A-Engineering in Sint-Niklaas.“De Vlaamse bedrijven zijn steeds op zoek naar een verhoogde rentabiliteit,” vertellen Dirk Esselens en Dirk Bogaert van A-Engineering. “ De zoektocht naar een verlaging van de vaste kosten, naar goedkopere grondstoffen,  onderhoudsvrije installaties en milieuvriendelijke processen gaat onverminderd verder.” Een mooi voorbeeld hiervan is dat de magnetische behandeling van water om kalkaanslag te vermijden momenteel in de schijnwerpers staat. “En dat is niet meer dan logisch,” zeggen de stichters van A-Engineering, “want deze oplossing met magnetische behandeling voldoet ruimschoots aan de verwachtingen van iedere bedrijfsleider. Het gaat om een éénmalige investering, er zijn geen onderhoudskosten en problemen met drukverliezen zijn van de baan omdat er geen leidingen worden onderbroken. Daardoor is er van productieverlies tijdens de installatie geen sprake. Bovendien is de werkingskost verwaarloosbaar, worden geen chemicaliën of zout gebruikt en valt de grote kost aan waterverlies weg. Calc-Tech, een Duits patent, past een geniaal principe toe en is er op die manier in geslaagd de meeste problemen rond magnetische kalkbehandeling op te lossen. Het principe is het ideale alternatief voor de bestaande oplossingen. Dat bevestigen ook talloze industriële referenties.”

De voordelen van magnetisme

De toepassingen voor de magnetische behandeling van water en Calc-Tech worden door A-Engineering verdeeld en sinds kort onder licentie door het bedrijf uit Sint-Niklaas geproduceerd. Het huidige aanbod is echter nog maar een voorproefje van de enorme waaier aan toepassingen waarbij magnetisme een verbetering biedt. “Steeds meer wetenschappers zijn gefascineerd door de invloed die magnetisme heeft op vloeistoffen,” leggen Dirk Esselens en Dirk Bogaert uit. “Zij proberen momenteel de meest uiteenlopende effecten van magnetisme in kaart te brengen. Op die manier wordt magnetisme voor eens en altijd van zijn mysterieuze aureool verlost. Behalve het tegengaan van kalkaanslag worden ook andere effecten van magnetisme op dit moment toegepast in de industrie. Zo is al  wat inkt gevloeid over de verlaging van de oppervlaktespanning van vloeistoffen na magnetische behandeling. Denk maar aan een betere ontwatering van slib in waterzuiveringsprojecten en een betere verbranding van de brandstof na injectie.”

Fondsen bleken ontoereikend

A-Engineering heeft sinds kort een nieuwe thuisbasis op de site Waterfront van het Universitair Bedrijvencentrum Antwerpen (UBCA). Het bedrijf voelt zich gesteund door de tevredenheid van vele klanten en investeert momenteel in een eigen ontwikkelingsafdeling in Vlaanderen. De bedoeling daarvan is om, naast de verdere verfijning van de eigen toestellen, ook andere toepassingsdomeinen te verkennen. Zo is A-Engineering steeds op zoek naar onderzoekscentra, universiteiten of klanten om onderzoeksprojecten op te zetten. “Toch bleken – zoals dat zo vaak het geval is bij jonge bedrijven – onze fondsen ontoereikend om zowel het verkoopapparaat als de productiefaciliteiten te financieren. Bovendien moest voor de productielicentie van het Duitse patent een flinke afkoopsom op tafel gelegd worden.”

Lening van participatiefonds

BAN Vlaanderen bracht het Sint-Niklase ingenieursbedrijf soelaas. “Dankzij dat netwerk vonden wij twee Business Angels, die geloven in ons ambitieuze project. Zij stelden zich garant voor de nodige financiële inbreng. Daarnaast waren ze bereid om A-Engineering bij te staan bij het boekhoudsysteem en om het rapporteringsysteem op punt te stellen. Ook leidden ze het geheel van de juridische aspecten van de licentieovereenkomst in goede banen. Bovendien ondernam BAN Vlaanderen de nodige stappen om het dossier van de BA+ achtergestelde lening van het Participatiefonds goedgekeurd te krijgen. Dankzij de inbreng van beide Business Angels en BAN Vlaanderen is A-Engineering klaar om in eerste instantie de Europese en later de wereldmarkten te veroveren.”

Over BAN Vlaanderen
BAN Vlaanderen heeft als doel startende en groeiende bedrijven, op zoek naar risicokapitaal, in contact te brengen met privé-investeerders, de zogenaamde business angels.
Info: www.banvlaanderen.be, info@banvlaanderen.be of via telefoon 03/449.26.22 of 0475/87.86.20 (Herman Verstrepen, coördinator Antwerpen) of 011/300.176 (Reginald Vossen, algemeen directeur).