Bioterra – Grootste grondreiniger van het land

Als Belgische marktleider op het vlak van grondreiniging verwerkt Bioterra zowat 800.000 ton per jaar. Het bedrijf, in 1996 opgericht in Opglabbeek, is bovendien een van de weinige centra die gevaarlijk afval, zoals asbest, mogen verwerken.

Wouter Vermin.

Sinds 2005 maakt Bioterra deel uit van de milieudivisie van Group De Cloedt, gespecialiseerd in granulaten, beton en baggerwerken.

Begin dit jaar smolten bovendien verscheidene andere entiteiten samen onder de noemer Bioterra. Hierdoor beschikt het bedrijf nu over zes strategisch gelegen verwerkingscentra in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Daarnaast heeft Bioterra via buitenlandse joint ventures opslag- en overslagcapaciteit in Londen en Parijs, vanwaar gronden naar België getransporteerd worden.

“Onze diverse sites zijn vergelijkbaar qua acceptatiebeleid en verwerking,” zegt Wouter Vermin, directeur van Bioterra. “Toch zijn er ook verschillen. Zo zijn onze centra in Opglabbeek en Bornem vergund voor gevaarlijke afvalstoffen – inclusief asbesthoudende grond en afvalstromen. In Meerhout zijn we dan weer specifiek uitgerust voor de verwerking van baggerspecie.”

800.000 ton

Verontreinigde grond met minerale oliën en zware metalen, veegvuil, rioolslib of straalgrit: het stroomt allemaal samen op de sites van Bioterra. Elk jaar goed voor zo’n 800.000 ton.

Wouter Vermin: “Wij verwerken de grond biologisch of fysisch-chemisch, tot hij weer ‘clean’ is. En het klinkt misschien een beetje vreemd: niet de instroom, maar wel de uitstroom van de grond vormt vaak een probleem. We moeten de ‘propere’ grond weer zien kwijt te geraken. We zoeken dan ook actief naar projecten om grond af te zetten. Grote bouwwerven, bijvoorbeeld. Eventueel bereiden we de grond zelfs voor, zodat hij aan specifieke bouwtechnische kwaliteiten beantwoordt.”

Gevaar voor asbestverontreiniging

Wouter Vermin maakt zich zorgen over het feit dat de overheid ten onrechte heel wat minerale afvalstromen als asbest onverdacht bestempelt. Na doorloop van de verwerkingsinstallatie ziet men dikwijls cementgebonden asbestdelen afgescheiden worden en dit bij stromen waarin dit niet voorzien was! “We merken het net iets te vaak op. Meestal is het afval afkomstig van sorteerders van bouw- en sloopafval (sorteerzeefzand). Als er, zoals nu, te tolerant mee omgesprongen wordt, ontstaat een potentieel gevaarlijke stroom. De verontreiniging met asbest raakt op die manier almaar meer verspreid. Het is hoog tijd dat we de overheid hieromtrent wakker schudden.”

Nijverheidslaan 1527 – 3660 Opglabbeek
T 089 85 89 85 – info@bioterra.be
www.bioterra.be