Bonache – Projectmanagement van a tot z

Bonache, specialist in projectsourcing, voert projecten uit binnen een afgebakende periode. Staat de inhoud helemaal op punt, dan zoekt Bonache de geknipte persoon, die het hele traject van a tot z opvolgt.

Dirk Verbeeck: “Als iemand toelicht wat de job inhoudt, zetten wij de juiste man neer op de juiste plaats. Daar zijn we sterk in.”

Bonache is actief binnen logistiek, aankoop, administratie en techniek. “Het is belangrijk dat we de materie van de klant goed begrijpen zodat we weten waarover we praten,” vertelt Dirk Verbeeck, zaakvoerder van Bonache. “Als iemand toelicht wat de job inhoudt, zetten wij de juiste man neer op de juiste plaats. Daar zijn we sterk in.”

Meteen aan de slag

“Onlangs had een van onze klanten een projectleider nodig om een magazijn te verhuizen,” zegt Dirk Verbeeck. “Eerst hebben we het project inhoudelijk overlopen. En binnen de week heb ik een kandidaat voorgesteld. We kijken in eerste instantie of er intern iemand vrijkomt. Anders zoeken we extern. Als het project ten einde loopt, zorgen wij ervoor dat de medewerker met een ander project kan starten.”

De medewerkers van Bonache zijn vanaf dag één operationeel. Dirk Verbeeck: “Uiteraard overleggen we in het begin met de klant en maken we een gedetailleerde planning op, maar dankzij de knowhow van onze mensen kunnen ze onmiddellijk aan de slag. Dat is ook nodig, omdat we een strakke timing uittekenen. In het begin is het altijd cruciaal om het inhoudelijke aspect goed in te schatten en dan de juiste man/vrouw voor de job te zoeken.”

Kwalitatieve oplevering

Indien nodig schakelt Bonache in het begin een projectmanager in, die alles op de rails zet. Daarna kan eventueel iemand anders het operationele aspect voor zijn rekening nemen. “Uiteraard blijft de projectmanager waken over het goede verloop. De klant geeft alles uit handen en wij garanderen een kwalitatieve en tijdige oplevering. Resultaat: de klant is tevreden en onze medewerkers ook.”

Managed services

Bonache is hoe langer hoe meer actief in managed services. Dat betekent dat bijvoorbeeld alle administratieve taken van een bedrijf volledig overgenomen worden. Zaakvoerder Dirk Verbeeck: “We bekijken het project als een pakket waarbij wij een team van administratieve krachten engageren en onze klant één aanspreekpunt bieden. Het gaat verder dan ‘normaal’ projectmanagement, omdat wordt gewerkt met verbetermanagement en resultaatverbintenis.”

Vlaamse Kaai 90 – 2000 Antwerpen
T 03 248 39 19 – vraag@bonache.be
www.bonache.be