Brian Vintioen, Dacas – De proactieve rol van de externe accountant

Voor Brian Vintioen van accountantskantoor Dacas is een accountant veel meer dan een cijferaar. Bij Dacas werken jonge experten met een internationaal netwerk die met hun klanten meedenken op het gebied van administratieve organisatie en fiscaal en personeelsmanagement.

A.M.: U pleit sterk voor een actieve rol van de externe accountant.

Brian Vintioen.

Brian Vintioen: “Meer nog, een proactieve rol. De taak van een accountant gaat verder dan het louter noteren en verwerken van cijfers. Als hij bijvoorbeeld vaststelt dat bij een bedrijf de winst stelselmatig daalt, moet hij aan de bel trekken en zelf oplossingen voorstellen. Op basis van zijn informatie kan het bedrijf initiatieven nemen en nieuwe strategieën bepalen. Die houding geldt ook bij een op til zijnde generatiewissel in een familiaal bedrijf. Het is aan de accountant om de opvolging tijdig te begeleiden en organisatorisch te stroomlijnen. Het zou bijzonder jammer zijn als het bedrijf in moeilijkheden zou komen omdat de opvolging niet tijdig en goed gestructureerd geregeld is.”

A.M.: Vreemde ogen dwingen?

“Zeker, bedrijfsleiders vertrouwen op het advies van een extern accountant. Dat heeft te maken met de onafhankelijke positie en de expertise van die man of vrouw. Ik pleit voor een vaste adviserende rol van accountants in een beslissingsorgaan van een bedrijf.”

A.M.: Dacas legt ook nadruk op de accountant die coacht

“Startende bedrijven moeten goed worden gecoacht. Vaak houdt die coaching in: het afremmen van de impulsiviteit, het realistischer maken van te optimistische financiële plannen en het juist inschatten van de toekomstige omzet en kosten. Met een draaiboek, een checklist en gepast advies zetten we starters al een eind op de goede weg. Dat geldt trouwens ook voor explosief groeiende bedrijven. Ook daar is het onze taak om de euforie te temperen en een overview te maken van de cijfers en het algemeen bedrijfsbeleid. Op het moment dat de zaken floreren wordt dat snel over het hoofd gezien. Een stabiel huis bouw je enkel op solide en goed doordachte fundamenten.”

A.M.: De meeste van jullie klanten zijn diamantairs. Hoe hard heeft de crisis er toegeslagen?

“Hard, maar niet dramatisch. De diamantwereld herstelt zich volop. Dit jaar zal voor ‘de diamant’ een goed jaar zijn. Toch blijven de bedrijven op hun hoede: de budgetten worden strikt gecontroleerd, de interne audits keurig afgewerkt, de opvolging van de facturatie is nauwgezet. Die opvolging van het bedrijfsbeleid is een positief gevolg van de crisis.”

Arne Borstlap
Foto: Frederik Weekx