BT Consultants – 5 miljoen euro voor faillissementspreventie bij kmo’s

België bereikte in 2012 een record aantal faillissementen. Vanzelfsprekend is de huidige economische crisis de voornaamste aanleiding. In vele gevallen zijn falend management en ontoereikende preventieve maatregelen evenwel de dieperliggende oorzaak. Om bedrijven in moeilijkheden tijdig op te sporen en te begeleiden werd een projectoproep gelanceerd, gericht op faillissementspreventie.

certificaat_low Moeilijkheden voorkomen
Met de geplande preventieve maatregelen en extra subsidies via de kmo-portefeuille wil minister-president Peeters een verdere toename van faillissementen voorkomen, en een concrete ondersteuning bieden aan kmo’s. Via de projectoproep faillissementspreventie wordt een dienstenaanbod gecreëerd bij werkgeversorganisaties en organisaties die ermee samenwerken.

Proactieve benadering
Ondernemingen die geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen zullen proactief benaderd worden om hen vanuit een vertrouwelijke, individuele aanpak te informeren, te sensibiliseren en te begeleiden naar het bestaande instrumentarium aangeboden door de Vlaamse overheid, het Agentschap Ondernemen in het bijzonder. Daarbij zullen vormen van eerstelijnsadvies, interventie en nazorg worden aangeboden, additioneel aan het aanbod van het Agentschap Ondernemen, en meer bepaald het bestaande doorstartplan zoals al voorzien in de kmo-portefeuille.

Preventief bedrijfsbeleid
Aan alle bedrijven die in aanmerking komen, biedt het Agentschap Ondernemen een gratis operationele doorlichting aan. Hiermee wordt de aanzet gegeven voor de opmaak van een doorstartplan waarin op basis van de in de ondernemingsscan gedetecteerde problemen, een haalbaar ondernemingsplan wordt geschreven. Het plan moet door erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille uitgevoerd worden. Het Agentschap Ondernemen selecteerde hiervoor dienstverleners op hun kwaliteiten en ervaring. BT Consultants is één van deze erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille voor het domein Preventief Bedrijfsbeleid van de pijler Strategisch Advies. Voor de opmaak van een doorstartplan kon tot nu toe 50 % van de kosten gerecupereerd worden met een maximale steun van 25.000 euro via de pijler strategisch advies van de kmo-portefeuille. Om de toegankelijkheid van het doorstartplan te verbeteren, zal minister-president Peeters het subsidiepercentage voor de opmaak en de begeleiding van de implementatie van een doorstartplan, verhogen naar 75 %.

Meer informatie over de kmo-portefeuille en meer in het bijzonder preventief bedrijfsbeleid vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

logo BTC_rgb_110Dokter Van de Perrelei 126 – 2140 Antwerpen  – T 03 270 01 70 – info@btconsultants.bewww.btconsultants.be