Businesstip: De vier pijlers van het eenheidsstatuut

Wat het eenheidsstatuut betekent voor uw bedrijf

Vanaf 1 januari 2014 is het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden werkelijkheid. Wat betekent dat voor u als werkgever? Bart Gonnissen, afgevaardigd bestuurder van Select HR, wijst op de vier meest ingrijpende veranderingen.

Bart Gonnissen.
Bart Gonnissen.

Wijziging 1: Proefperiode bestaat niet meer
“De proefperiode wordt vanaf 2014 volledig afgeschaft. In geen enkele situatie kan nog een proefbeding opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. Wat dan met startende werknemers? Aangezien de opzegtermijnen aanzienlijk inkorten voor de eerste kwartalen waarin de werknemer tewerkgesteld wordt, is de proefperiode in se overbodig.”

Wijziging 2: Opzegtermijnen worden geharmoniseerd
“Dit wil zeggen dat de opzegtermijnen en -vergoedingen voor arbeiders en bedienden voortaan op dezelfde manier berekend worden. Tijdens de eerste vijf jaar van tewerkstelling bouwen ze het recht progressief op. Tussen vijf en twintig jaar anciënniteit verwerven ze drie weken opzeg per kalenderjaar. En vanaf twintig jaar anciënniteit bouwen ze hun opzeg vertraagd verder op. Voor werknemers die al aan de slag waren voor 2014 worden de opgebouwde rechten ‘vastgeklikt’ op de rechten van de nieuwe telling.”

Wijziging 3: Outplacement vanaf 30 weken opzeg
“Als een werknemer die recht heeft op een opzegvergoeding van minimum 30 weken ontslagen wordt, heeft hij vanaf volgend jaar recht op outplacementbegeleiding. Deze begeleiding komt overeen met de waarde van vier weken loon.”

Wijzing 4: Carensdag verdwijnt
“De carensdag hield  in dat arbeiders gedurende hun eerste dag van ziekte geen recht hadden op een gewaarborgd loon. Vanaf 1 januari zal er voor elke werknemer vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een vervangingsloon uitbetaald worden. De controle op arbeidsongeschiktheid wordt wel verstrengd.”

Meer info: 03-609 67 67, info@selecthr.be.