Businesstip: Ga de strijd aan met concurrerende (ex-)werknemers!

Françoise_Leus_01 [3200x2400]
Françoise Leus

“Oneerlijke concurrentie is altijd verboden”

Uw werknemers mogen op elk ogenblik een zelfstandige activiteit in bijberoep starten. Maar wat als ze u daarmee beconcurreren? En mag een ex-werknemer zomaar bij uw grootste concurrent aan de slag gaan of een eigen bedrijf opstarten in dezelfde branche? Françoise Leus, Legal Advisor bij Partena-HDP, geeft negen tips over deze heikele kwestie.

Tip 1: Laat goedkeuring vragen voor nevenactiviteiten
“In de wet staat dat iedereen vrij is om handel te drijven en een beroep uit te oefenen. Elke bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om een andere activiteit uit te oefenen, wordt als nietig beschouwd. Je kan als werkgever wel in het contract opnemen dat voor eender welke nevenactiviteit goedkeuring moet worden gevraagd. Weiger je die te geven, dan vraagt dat uiteraard om een grondige verantwoording.”

Tip 2: Vrijheid van arbeid is niet absoluut
“Van een werknemer verwacht men dat hij loyaal is ten opzichte van zijn werkgever. Het beconcurreren van je werkgever valt niet onder de noemer goede trouw en loyaliteit. Het maakt geen verschil uit of die concurrentie eerlijk of oneerlijk is, het wordt altijd beschouwd als ongeoorloofd.”

Tip 3: Nodig uit voor een gesprek
“Wanneer je vaststelt dat een van je medewerknemers je beconcurreert, nodig hem dan uit voor een gesprek. Wijs hem op zijn plichten en maak duidelijke afspraken. Uiteraard giet je alles in een overeenkomst die je beiden ondertekent.”

Tip 4: Overweeg ontslag om dringende reden
“Is je werknemer hardleers en geeft hij zijn activiteiten niet op? Dan kan je overgaan tot ontslag om dringende reden. Opgelet! Dit kan enkel als je werknemer z’n activiteit daadwerkelijk uitoefent. Het voorbereiden van een toekomstige bezigheid is geen geldige reden.”

Tip 5: Schakel een gerechtsdeurwaarder in
“Een ontslag om dringende reden vraagt om bewijzen. Je staat pas sterk in je schoenen als je je gelijk aantoont. Een privédetective kan één en ander vaststellen, maar zijn verslag heeft weinig bewijswaarde. Beter is een gerechtsdeurwaarder de nodige vaststellingen te laten doen.”

Tip 6: Let op voor oneerlijke concurrentie na beëindiging arbeidsovereenkomst
“Geen enkele wet verbiedt een werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst een concurrerende activiteit te starten of voor een concurrent te gaan werken. Maar er is één voorwaarde: de concurrentie moet eerlijk zijn, ook na het einde van de arbeidsovereenkomst. Concurrentie is bijvoorbeeld oneerlijk als de bedrijfsnaam sterk lijkt op die van de vroegere werkgever of als achtergehouden klantenlijsten gebruikt worden.”

Tip 7: Eis de stopzetting en een vergoeding
“Als je ex-medewerker zijn activiteit volhoudt, kan je een vordering in kort geding instellen om de stopzetting van de oneerlijke concurrerende activiteit te eisen. Bovendien kan je een vergoeding vorderen voor de geleden schade.”

Tip 8: Neem een niet-concurrentiebeding op in het arbeidscontract
“Daarmee verbindt de werknemer er zich toe om, na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, geen concurrerende activiteit uit te oefenen of om niet in dienst te treden van een concurrerende onderneming. Om rechtsgeldig te zijn moet zo’n geding aan enkele voorwaarden voldoen. Zo speelt de hoogte van het jaarloon een rol, moet het gaan over soortgelijke activiteiten, is het qua werkgebied en in de tijd beperkt en moet je als werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer omdat hij zijn vrijheid beperkt is, tenzij het gaat om een handelsvertegenwoordiger.”

Tip 9: Opgelet voor een beding na afloop van het contract
“Je kan ook na afloop van het contract een niet-concurrentiebeding overeenkomen waarbij de wettelijke voorwaarden van de vorige tip niet gelden. Let wel op, want sinds 1 oktober van dit jaar worden een aantal beëindigingsvergoedingen, waaronder ook het niet-concurrentiebeding gesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.”

Walter Briers