Businesstip: het eenheidsstatuut

Er blijft nog veel onduidelijkheid, huidige regeling geldt tot eind 2013

Net voor ze op vakantie vertrokken, zijn de sociale partners tot een akkoord gekomen over het eenheidsstatuut waarmee men de kloof tussen arbeiders en bedienden wil dichten. Dit akkoord is echter alles behalve volledig. De volgende maanden nemen de verantwoordelijken de tijd om de puntjes op de ‘i’ te zetten. In die periode wordt het akkoord in wetteksten gegoten en in de Kamer goedgekeurd. Wij sommen enkele punten op waarover nu al een akkoord is bereikt.

Vanaf 1 januari 2014 behoort de carensdag bij arbeiders definitief tot de geschiedenis.
Vanaf 1 januari 2014 behoort de carensdag bij arbeiders definitief tot de geschiedenis.

Punt 1: De carensdag verdwijnt
Arbeiders krijgen in het huidige stelsel de eerste ziektedag niet vergoed. Vanaf 1 januari 2014 behoort deze carensdag definitief tot de geschiedenis. Uiteraard is dit een extra kost voor de werkgever. Over de juiste modaliteiten moeten de sociale partners nog tot overeenstemming komen.

Punt 2: Gelijke opzegtermijnen
Vanaf 1 januari volgend jaar gelden gelijke opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Concreet worden er drie fases in het leven geroepen met elk een aparte berekening: de eerste vijf jaar van tewerkstelling in een bedrijf, tussen het vijfde en het 20ste dienstjaar en na 20 jaar anciënniteit. Voor de exacte berekening en meer informatie neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat.

Punt 3: Outplacement voor iedereen
Outplacement is niet langer leeftijdsgebonden, vanaf 45 jaar op dit moment. De jaren anciënniteit gelden vanaf volgend jaar als maatstaf. Vanaf het zevende jaar in dienst van een bedrijf zal een werknemer, zowel arbeider als bediende, recht hebben op begeleiding na een ontslag. Meer gedetailleerde uitleg krijgt u bij uw sociaal secretariaat.

Punt 4: Willekeurig ontslag
In het bestaande systeem is een arbeider beschermd tegen willekeurig ontslag door zijn werkgever. Deze laatste moet een ontslag niet motiveren, tenzij een arbeider beweert dat het ‘willekeurig’ gebeurd is. Vanaf 1 januari volgend jaar vervalt deze regeling. Een plaatsvervangend systeem wordt de volgende maanden onderhandeld door de sociale partners.

Punt 5: Andere verschillen
Er zijn nog verschillende punten die voorlopig onbesproken blijven. We denken dan aan het moment van betaling van het loon, proeftijd, vakantiegeld en tijdelijke werkloosheid. Ook hiervoor moet er de volgende maanden dringend een akkoord gezocht worden om van een echt eenheidsstatuut te kunnen spreken.

Punt 6: Deze herfst verandert er niets
Uit sommige berichten kon worden afgeleid dat de nieuwe regels met onmiddellijke ingang moesten worden toegepast. Niets is echter minder waar. De sociale partners gebruiken de volgende maanden om het nieuwe eenheidsstatuut tot in de puntjes uit te werken, om vanaf 1 januari 2014 in voege te komen. Tot dan geldt de huidige wetgeving.

Walter Briers