Businesstip: hoe motiveert u de ‘achterblijvers’ na een reorganisatie?

Dirk Goethals (Ascento): “De blijvers willen graag op de hoogte gehouden worden over de situatie van hun ex-collega’s.”
Dirk Goethals (Ascento): “De blijvers willen graag op de hoogte gehouden worden over de situatie van hun ex-collega’s.”

“Communiceer, waardeer en luister!”

Geen enkele werknemer zit te wachten op een reorganisatie van het bedrijf waarin hij of zij actief is. Nochtans moet die beslissing meer dan eens genomen worden, zeker in tijden van crisis, zoals vandaag. Wie het bedrijf moet verlaten, krijgt meestal een flinke dosis steun en sympathie. Maar hoe zit het met de achterblijvers? Hoe kunt u deze groep geruststellen en motiveren? En hoe kunt u ervoor zorgen dat ook zij niet beslissen het bedrijf te verlaten? Dirk Goethals, Product Manager Outplacement bij Ascento, geeft vijf tips.

Tip 1: Wees transparant
“Duidelijke communicatie is heel belangrijk. Zeg van in het begin wie mag blijven en wie moet vertrekken. En geef vooral een duidelijke reden waarom.”

Tip 2: Communiceer eerlijk
“Er zijn verschillende redenen om te reorganiseren. Meer winst maken is er één, maar dan moet je niet op veel bijval rekenen bij je medewerkers. Als je verplicht bent het bedrijf te hervormen naar de nieuwe wensen en normen van de markt, kan je met goede communicatie heel wat problemen achteraf vermijden. Nochtans kan ik in alle gevallen alleen maar aanraden om eerlijk te zijn, zowel over de reden van de reorganisatie als over de toekomstperspectieven.”

Tip 3: Geef info over medewerkers die het bedrijf verlieten
“De blijvers willen graag op de hoogte gehouden worden over de situatie van hun ex-collega’s. Informeer hen regelmatig over de begeleidingsprogramma’s, zoals outplacement, waarop ze beroep kunnen doen. Cijfers over het aantal ontslagen medewerkers dat al terug aan de slag is, moet je zeker meedelen.”

Tip 4: Waardeer medewerkers die aan boord blijven
“Als CEO reken je in de toekomst op de medewerkers die aan boord blijven. Besef dat wie geen vertrouwen heeft in een bedrijf sneller geneigd is elders te solliciteren. Stel blijvers daarom gerust en maak ze duidelijk waarom je als bedrijfsleider met hem of haar wil verder werken. Leg uit wat je verwachtingen zijn in de toekomst. Betrek in deze gesprekken ook de rechtstreekse baas van de werknemer om te bewijzen dat alle neuzen in dezelfde richting staan.”

Tip 5: Luister naar uw medewerkers
“Het is logisch dat heel wat medewerkers na een reorganisatie met een berg vragen blijven zitten. En als directie heb je er ook alleen maar voordeel bij dat je weet wat een reorganisatie doet met je medewerkers. Wat leeft er? Is het personeel angstig voor de toekomst en voor de rol die daarin voor hen is weggelegd? Verwachten ze meer of ander werk te moeten verrichten? Is er nood aan opleidingen? Beantwoord dergelijke vragen zo goed mogelijk: ze vormen een wereld van verschil voor je werknemers.”

www.ascento.be

Walter Briers