Businesstip: hoe u best jobstudenten aanwerft en inschakelt

Bereid u degelijk voor en volg hen op

We zijn nog maar enkele weken verwijderd van de grote vakantie. Voor studenten zijn juli en augustus de uitgelezen maanden om wat extra zakgeld te verdienen. Maar ook voor bedrijven kan werken met jobstudenten een meerwaarde zijn. Er zijn echter enkele regels die u niet uit het oog mag verliezen.

Vraag steeds een attest waarmee studenten bewijzen dat ze hun maximum aantal dagen nog niet bereikt hebben.
Vraag steeds een attest waarmee studenten bewijzen dat ze hun maximum aantal dagen nog niet bereikt hebben.

Tip 1: Check de leeftijd
Studentenarbeid is in ons land toegestaan vanaf de leeftijd van 15 jaar. Bovendien komen enkel jongeren in aanmerking die voltijds onderwijs volgen. Voor studenten uit het deeltijds onderwijs gelden aparte regels. Bij twijfel neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat of een uitzendkantoor.

Tip 2: Kies de juiste persoon
Sommige jobs vragen om een behoorlijke fysieke paraatheid. Controleer dus de achtergrond van de kandidaten: zijn ze sportief of niet, volgen ze een technische richting op school? Moeten ze op grote hoogte of in kleine ruimtes werken, vraag dan zeker of ze last hebben van hoogtevrees of claustrofobie. Zo komt u later niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Tip 3: Vraag een attest
Sinds vorig jaar mogen studenten 50 dagen per kalenderjaar tegen verminderde sociale bijdragen werken. Vanaf de 51ste dag vervalt dit voordeel. Vraag steeds een attest waarmee ze bewijzen dat ze hun maximum aantal dagen nog niet bereikt hebben. Via Student@Work hebben ze dat attest in een handomdraai.

Tip 4: Een contract is verplicht
Net zoals bij elke andere nieuwe werknemer bent u verplicht ook voor een student een contract in tweevoud op te stellen. Hierin vermeldt u de aanvangs- en einddatum, het dagelijkse en wekelijkse uurrooster, het overeengekomen loon en het tijdstip van betaling. Voor de student aan de slag gaat, bent u verplicht een dimona-aangifte in te dienen. Op zijn eerste werkdag bezorgt u de tijdelijke medewerker ook het arbeidsreglement.

Tip 5: Zorg voor een correct onthaal
Dikwijls is vakantiewerk een eerste betaalde job voor een jongere. Logisch dat hij of zij zenuwachtig is op zijn eerste werkdag. Voorzie daarom een geruststellend onthaal. Stel hem of haar voor aan zijn collega’s, toon het bedrijfsrestaurant, de toiletten en uiteraard zijn of haar werkplaats. Stel iemand van de vaste medewerkers aan als verantwoordelijke. Hij is de persoon bij wie de student altijd terecht kan met vragen of problemen.

Tip 6: Denk aan de veiligheid
Overloop met de student steeds alle risico’s die bij zijn/haar job horen. Hoort bij een bepaalde taak beschermende kleding? Voorzie dan zeker het nodige en waak er over dat hij of zij ze altijd op een correcte manier gebruikt.

Tip 7: Verzekeren is verplicht
Arbeidsongevallen zijn nooit uit te sluiten en door onervarenheid is voor een student de kans op een ongeluk groter. Het is dus niet alleen heel erg belangrijk, maar zelfs ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Tip 8: Hou contact
De kwaliteit van het geleverde werk zal niet altijd van hetzelfde niveau zijn. Denkt u echter een witte raaf gevonden te hebben? Informeer dan zeker naar zijn bevindingen en of er interesse bestaat om volgend jaar terug te komen. Dat bespaart u volgende lente de moeite van het zoeken naar de geschikte student.

Walter Briers