Businesstip: hoe u legaal een privédetective inschakelt om medewerkers te controleren

Soms kan het gebeuren dat u als bedrijfsleider twijfelt aan de eerlijkheid of betrouwbaarheid van een van uw medewerkers. Vooral wanneer hun activiteiten zich buiten de onderneming afspelen, zijn ze dikwijls moeilijk te controleren. Je hoort dan ook steeds meer verhalen over bedrijven die beroep doen op de diensten van een privédetective. Sinds de wet van 19 juli 1991 wordt het inschakelen van een privédetective door het gerecht aanvaard, maar er zijn spelregels. Amandine Kitambala, Legal Expert bij HDP-Partena, somt de meest belangrijke punten op waar u rekening mee moet houden.

“Bewijzen mogen alleen ingewonnen worden op openbare plaatsen. Niet de plaats waar de detective zich bevindt, is doorslaggevend, wel die van de geviseerde personen.”
“Bewijzen mogen alleen ingewonnen worden op openbare plaatsen. Niet de plaats waar de detective zich bevindt, is doorslaggevend, wel die van de geviseerde personen.”

Tip 1: Maak een schriftelijke overeenkomst
“Laat een detective pas aan een opdracht beginnen wanneer een schriftelijke overeenkomst door beide partijen ondertekend is. Naast het vergunningsnummer van de detective moet in dit document ook vermeld staan hoelang de opdracht duurt en een gedetailleerde, nauwkeurige omschrijving ervan.”

“Nagaan of iemand verslaafd is aan drugs of alcohol mag niet!”

Tip 2: Enkel op openbare plaatsen
“Hou er rekening mee dat bewijzen enkel mogen ingewonnen worden op openbare plaatsen. Belangrijk is dat niet de plaats waar de detective zich bevindt doorslaggevend is, maar wel die van de geviseerde personen.”

Tip 3: Vermijd ‘gevoelige’ informatie
“Het is verboden informatie in te winnen over politieke, religieuze of filosofische overtuigingen. Ook de seksuele geaardheid, sociale of etnische afkomst en de gezondheidstoestand vallen onder de term ‘gevoelige’ informatie. Je mag dus nooit laten nagaan of iemand verslaafd is aan drugs of alcohol.”

Tip 4: Zorg voor bewijzen
“Het verslag van een detective vormt voor de rechtsleer geen onomkeerbaar bewijs. Hij wordt door één partij betaald en dus kan de objectiviteit in twijfel worden getrokken. Vul het rapport aan met voldoende en overtuigende bewijsmiddelen en indien mogelijk met een proces-verbaal, opgesteld door een gerechtsdeurwaarder.”

Tip 5: Respecteer de persoonlijke levenssfeer
“Inmenging in de privésfeer is door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens alleen toegestaan wanneer er gevaar dreigt voor de nationale of openbare veiligheid en het economisch welzijn van het land, maar ook voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Een rechter zal in eerste instantie altijd beoordelen of er geen loopje is genomen met deze beginselen.”

Tip 6: Laat nooit een collega voor detective spelen
“Het lijkt verleidelijk, iemand van het personeel laten controleren of een vertegenwoordiger wel de bezoeken aflegt die hij rapporteert. De wet laat dit echter niet toe. Privédetective is een erkend beroep. Wanneer iemand van je medewerkers een vergunning heeft, mag hij die opdracht enkel uitvoeren wanneer hij daarvoor is aangeworven.”

Walter Briers