Businesstip — Nog anderhalve week om uw pensioen te optimaliseren!

“Wellicht kunt u dit jaar meer investeren in VAPZ, IPT of groepsverzekering”

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw pensioen. Maar weet u wel echt wat u te wachten staat als het zover is? En heeft u, met 2013 in zicht, dit jaar al het nodige gedaan om uw pensioen te waarborgen? Wees gerust, het is nog niet te laat. Jo Viaene, directeur van Optima Group, praat u vliegensvlug bij met zes tips. Daarna kunt u nog altijd in actie schieten.

Jo Viaene van Optima Group: “Werk voor pensioensopbouw enkel met middelen die je op lange termijn kan missen.”

Tip 1: Stort tijdig
Jo Viaene (Optima Group): “Als je nog fiscale voordelen wil genieten op pensioenvormingsproducten voor 2012, dan moet de storting ten laatste op 31 december voltooid zijn. Anders kan het gestorte bedrag niet meer op de belastingaangifte verrekend worden.”

Tip 2: Denk aan uw financieel plan
“Denk goed na over hoeveel je besteedt aan pensioenvorming en op welke manier. De meeste ondernemers hebben een netto-inkomen van 3000 tot 4000 euro per maand. Als zij aan pensioenvorming doen, moeten ze rekening houden met dat bedrag, om na hun 65ste niet aan levenskwaliteit in te boeten. Vandaar ook het belang van een doordacht pensioenplan.”

Tip 3: Geef voorrang aan het VAPZ
“Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) is in de hoogste schijven aftrekbaar. Geef daarom altijd voorrang aan deze vorm van pensioenvorming. Zelfstandigen met een winstgevende vennootschap kunnen vervolgens kijken naar een IPT (Individuele Pensioentoezegging) of een groepsverzekering. Zeer interessant, omdat je die premies ook kan inbrengen als kost voor de vennootschap en je dus tegelijk aan fiscale optimalisatie van de vennootschap doet. Daarna kan je kijken naar de mogelijkheden in de personenbelasting, zoals het pensioensparen of de individuele levensverzekering. Wel opgelet: deze conflicteren soms met andere aftrekposten. Stel dat je hebt geleend voor een huis, dan kan je de kapitaalsaflossing inbrengen. Maar dat moet in dezelfde fiscale ruimte als de individuele levensverzekering, die dan fiscaal minder interessant wordt.”

Tip 4: Stort zeker tot aan het fiscaal maximum
“Als je investeert in een pensioenvormingsproduct, stort dan altijd tot aan het fiscaal maximum. Voor het pensioensparen is dit 910 euro per persoon, voor een individuele levensverzekering 2200 euro. Tip: omdat dit jaar de voordelen in natura soms fors verhoogd zijn, heb je als zelfstandige een grotere basis voor aanvullende pensioensopbouw. Je kan meer investeren in het VAPZ, de IPT of de groepsverzekering, aangezien deze berekend worden op basis van je bezoldiging via de zogenaamde 80 %-regel, inclusief de voordelen in natura.”

Tip 5: Stort alleen geld dat u kunt missen
“Als je geld dat je hebt geïnvesteerd in pensioensopbouw vervroegd wil opvragen, word je daarvoor fiscaal zwaar beboet. Werk voor pensioensopbouw dus enkel met middelen die je op lange termijn kan missen.”

Tip 6: Vermijd de vijf fouten
“In de praktijk zie ik bij ondernemers vijf fouten regelmatig terugkomen. Eén: ze hebben geen pensioenplan en dus ook geen idee van waar ze naartoe werken. Twee: ze hebben geen inzicht in de lopende producten waarin ze investeren. Drie: dikwijls hebben ze ook geen inzicht in de kostenstructuur van die producten. Vier: de fiscale aftrekposten blijven vaak onderbenut, zowel privé als in de vennootschap. Vijf: er is dikwijs geen overkoepelende visie op het hele pensioengebeuren. Daarom adviseer ik elke zelfstandige om werk te maken van een pensioenplan en dat elk jaar te herbekijken.”

Tom Mondelaers