Businesstip: Proefperiode is weggevallen. Wat nu?

Uitzendarbeid als alternatief voor proefperiode 

Sinds 1 januari 2014 kan geen proefperiode meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Als u wil testen of een kandidaat-werknemer geschikt is, zal u andere middelen moeten aanwenden. De arbeidsovereenkomst voor uitzendwerk biedt een oplossing. Amandine Kitambala, legal advisor bij Partena, geeft cruciale tips.

Amandine Kitambala
Amandine Kitambala

Tip 1: maak gebruik van het instroommotief
Tot 1 september 2013 kon enkel in drie gevallen een beroep worden gedaan op een uitzendkracht: om een vaste werknemer tijdelijk te vervangen, in geval van tijdelijke vermeerdering van het werk en om een uitzonderlijk werk uit te voeren. Nu geldt daarnaast nog een vierde motief, ‘instroom’ genaamd. Het doel is om een uitzendkracht ter beschikking te stellen voor de invulling van een vacante betrekking, met de bedoeling om hem na afloop in dienst te laten nemen. De invoering van dit nieuwe motief biedt u meer flexibiliteit en laat toe om het reglementaire kader van de uitzendkracht in overeenstemming te brengen met de realiteit.”

Tip 2: verstrek voldoende informatie
Als u een beroep doet op uitzendarbeid moet u de vakbondsafvaardiging een duidelijke omschrijving geven van de werkpost of werkposten en de betrokken functie of functies, waarvoor u het motief ‘instroom’ wil gebruiken. Het gaat niet om een voorafgaande instemming van de vakbondsafvaardiging, maar wel om een voorafgaande informatieverstrekking en raadpleging.”

Tip 3: houd u aan drie pogingen
Er zijn niet meer dan drie pogingen (maximum drie uitzendkrachten) per werkpost mogelijk. Elke poging mag bovendien niet langer duren dan zes maanden en de totale duur van de tewerkstelling met instroommotief mag niet langer zijn dan negen maanden per werkpost.”

Tip 4: ga voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd
Als u een uitzendkracht, die u ter beschikking is gesteld op grond van een motief van instroom, vast in dienst neemt, moet u dat doen op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met uitzondering van afwijkende sectorale bepalingen.”

Tip 5: kies voor een andere oplossing
De overeenkomst voor uitzendarbeid is niet de enige oplossing om het verdwijnen van de proefperiode op te vangen. Er zijn nog pistes. We denken dan aan de test bij aanwerving, het proefbeding of de mogelijkheid om opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten binnen de grenzen van artikels 10 en 10bis van de wet op arbeidsovereenkomsten. We stippen ook aan dat de nieuwe wet op het eenheidsstatuut voorziet in de mogelijkheid om een overeenkomst voor bepaalde tijd (of een duidelijk omschreven werk) voortijdig eenzijdig te beëindigen in de loop van de eerste helft van de overeengekomen duur (met een maximum van 6 maanden), op voorwaarde dat een opzegging wordt gepresteerd of een ontslagvergoeding wordt betaald.”